Akutni edem pluća

Šta je to ARDS?

Šta je Akutni (adultni) Respiratorni Distres Sindrom (ARDS)? Akutni respiratorni distres sindrom je klinički sindrom teške respiratorne insuficijencije, tj. naglo popuštanje respiratornog sistema. To je teško oštećenje plućnog tkiva, sa naglim nakupljanjem vode u plućima koja onemogućava disanje. ARDS ima i sinonime, ALI – sindrom… Read More »Šta je to ARDS?