Spontani pneumotoraks

Pleurisy, X-ray

Zapaljenje plućne maramice

Zapaljenje plućne maramice ili pleuritis je zapaljenje dvoslojne maramice koja obavija pluća i između čijih listova se nalazi mala količina tečnosti koja omogućava nesmetane pokrete pluća. Pleuritis se javlja kao komplikacija raznih bolesti. Kada je upaljena,dva lista plućne maramice ne mogu da klize jedan preko drugog i… Read More »Zapaljenje plućne maramice