Vizing

Dobra kontrola astme!

U poslednje vreme se sve veća pažnja poklanja ishodima medicinskih intervencija, koji predstavljaju pokazatelje uspešnosti kontrole bolesti. Ovo je pogotovo važno u hroničnim bolestima sa dugotrajnim tokom, kao što je bronhijalna astma, gde je neophodno redovno pratiti bolesnika. Ustvari, postavlja se pitanje šta je to… Read More »Dobra kontrola astme!

Pleurisy, X-ray

Zapaljenje plućne maramice

Zapaljenje plućne maramice ili pleuritis je zapaljenje dvoslojne maramice koja obavija pluća i između čijih listova se nalazi mala količina tečnosti koja omogućava nesmetane pokrete pluća. Pleuritis se javlja kao komplikacija raznih bolesti. Kada je upaljena,dva lista plućne maramice ne mogu da klize jedan preko drugog i… Read More »Zapaljenje plućne maramice

Hipoksija kod astme

Hipoksija je smanjen nivo kiseonika u organizmu tj. ćelije ne dobijaju dovoljno kiseonika, smanjena oksigenacija tkiva. Hipoksemija je stanje smanjene oksigenacije arterijske krvi. Hipoksija može da dovede do klasičnih simptomi astme, kao što su: šištanje stezanje u grudima kašalj kratak dah Hipoksija se dijagnostikuje merenjem saturacije… Read More »Hipoksija kod astme

Nedostatak cinka i astma

Cink je antioksidans koji ima antiinflamatorna svojstva  I moguću ulogu u patofiziologiji astme. Niski nivoi cinka povezani su sa povećanom aktivacijom mast ćelija, bazofila i B – limfocita. Ove ćelije su deo imunog sistema i patofiziologije astme. Povećana aktivnost ovih ćelija imunog sistema povezana je… Read More »Nedostatak cinka i astma

Noćna astma

Noćna astma je oblik astme u kome se simptomi bolesti javljaju tokom noći. Simptomi astme remete kvalitet sna I utiču na koncentraciju I budnost tokom dana. Studije su pokazale da oko 74 % astmatičara ima noćne napade astme najmanje jednom nedeljno , a čak 64… Read More »Noćna astma