Etiološki faktori u nastanku astme

etiol

etiolOpstrukcija protoka vazduha uzrokovana je brojnim pojavama, kao što su akutna bronhokonstrikcija, edem sluznice disajnih puteva, prisustvo sluzi u disajnim putevima i remodelovanjem disajnih puteva. Akutna bronhokonstrikcija nastaje kao posledica osobađanja medijatora pod dejstvom IgE imunoglobulina, a nakon izlaganja inhalatornim alergenima.

Ona predstavlja primarni asmatični odgovor. Edem disajnih puteva razvija se tokom sledeća 6 do 24 h. Hronični mukozni čep formira se od eksudata i epitelnih ćelija i potrebne su nedelje da bi se razložio. Remodelovanje disajnih puteva nastaje kao posledica dugotrajne inflamacije kao i dugotrajne opstrukcije disajnih puteva.

Bronhijalna preosetljivost

Bronhijalna preosetljivost predstavlja prekomeran odgovor na endogene i egzogene sitimuluse. Stepen bronhijalne hiperreaktivnosti je u korelaciji sa težinom kliničke slike. Prisustvo edema disajnih puteva i sekreta u disajnim putevima utiče na bronhijalnu reaktivnost i povećanje otpora protoku vazduha.
U početnom stadijumu bolesti postoji samo hipoksemija.

Hipoksemija pokreće hiperventilaciju te se višak uglendioksida odstranjuje, te nema hiperkapnije. Hiperkapnija se javlja kasnije, sa pogoršanjem stepena opstrukcije i povećanjem stepena poremećaja ventilacija-prefuzija u alveolama.

Etiološki faktori u nastanku astme su:

inhalatorni alergeni (prašina, grinje, buđi, životinjski alergeni, duvanski dim, aerozagađivači), virusne respiratorne infekcije, hronični rinitis ili sinuzitis, upotreba beta blokera, aspirina i nesteroidnih lekova, gojaznost i gastroezofagusna refluksna bolest.

Astma izazvana aspirinom se javlja u trećoj ili četvrtoj deceniji. Pojedinačna doza aspirina ili nesteroidnog antiinflamatornog leka može izazvati napad astme, sa curenjem nosa, suzenjem i crvenilom po koži.

Gastroezofagusna refluksna bolest utiče na otpor protoku vazduha u disajnim putevima preko vagusnog nerva. Naime, prisustvo gastrične kiseline u distalnom delu jednjaka pokreće nervne reflekse koji dovode do povećanog otpora protoku vazduha u bronhijama.

Astma može biti profesionalno oboljenje. Više od 300 agenasa na radnom mestu dokazano je povezano sa nastankom astme. Najrizičnija zanimanja su: poljoprivrednik, slikar, čuvari i radnici u proizvodnji plastike.

Virusne respiratorne infekcije u detinjstvu su značajan uzrok nastanka astme. Humani rinovirus C je novo identifikovani agens, koji se povezuje sa težim oblicima kliničke slike astme kod dece.
Sinuzitis je najznačajniji faktor kada se govori o pogoršanjima astme. Kod 50% pacijeneta astma je udružena sa sinuzitisom.

Posebno interesantan oblik je astma uzrokovana fizičkim naporom ili vežbanjem.

Smatra se od je ovaj oblik astme uzrokovan gubitkom vode i toplote u disajnim putevima pri hiperventilaciji usled napornog treninga, naročito kod sportista koji zbog intentziteta treninga moraju da dišu na usta, te nos ne zagreva i prečišćava udahnuti vazduh.

Genetski faktori nesumljivo utiču na nastanak astme, ali je takođe značajna interakcija faktora okoline sa genetskim faktorima kako bi se bolest razvila.
Gojaznost je nesumnjivo dokazana kao faktor značajan u nastanku astme. Najčešće se govori o poremećaju metabolizma masti i šećera koji stvara predispoziciju za razvoj astme.

Preporučujemo upotrebu PRIMED 2 diši lako

primed-2Primed 2 diši lako  je prirodni preparat koji se preporučuje u cilju ublažavanja simptoma astme koji se javljaju u vidu osećaja otežanog disanja, kašlja, stezanja i zviždanja u grudima.

Aktivni sastojci preparata pomažu razgradnju i iskašljavanje gustog sekreta, olakšavajući protok vazduha u disajnim putevima. Smanjuju osetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva.