Fizička aktivnost kod plućnih bolesnika

trening

treningVećina osoba koje imaju kontrolisanu astmu imaju koristi od redovnog vežbanja jer im redovno i umereno bavljenje fizičkom aktivnošću olakšava obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Sve svoje aktivnosti obavljaju sa manjim gubljenjem daha i ređim napadima astme. Nekoliko studija pokazalo je da redovno vežbanje može i da smanji broj i težinu napada astme izazvanih vežbanjem.
Kada su u pitanju osobe se HOBP– umereni trening će osobama sa hroničnim opstruktivnim bronhitisom možda koristiti, a možda i neće, što zavisi od težine njihovog oboljenja. Stanje ovih obolelih osoba treba pažljivo da proverava i prati lekar. Mada, većina osoba sa hroničnim opstruktivnim bronhitisom ne može bitno da poboljša funkciju svojih pluća, vežbanjem mogu da se ostvare druga poboljšanja kao što je smanjenje osećaja uznemirenosti, regulisanje telesne težine i stresa, kao i poboljšana sposobnosti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Osnovni ciljevi treninga kod osoba sa hroničnim opstruktivnim bronhitisom su:
a) da poboljšaju funkcionalni kapacitet pluća
b) olakšaju redovno funkcionisanje i bavljenje svakodnevnim aktivnostima
c) smanje subjektivni osećaja nedostatka vazduha
d) poboljšaju kvalitet života.
Osobe sa hroničnim opstruktivnim bronhitisom koje imaju stabilno zdravstveno stanje treba podsticati na umereno bavljenje fizičkom aktivnošću jer svaka, i najmanja, vežba koju urade, može eventualno da poboljša njihovo zdravlje.
primed 2Primed 2 diši lako olakšava simptome astme, bronhitisa, hroničnog opstruktivnog bronhitisa i u velikoj meri poboljšava kvalitet života osobama koje su obolele od hroničnih plućnih bolesti. Redovna upotreba terapije, redovne kontrole pulomologa, zdrava ishrana, umerena fizička aktivnost i Primed 2 diši lako su ono što plućnim bolesnicima umnogome olakšava svakodnevno funkcionisanje.