Hronični bronhitis i emfizem- sličnosti i razlike

Plucni-emfizemEmfizem pluća i hronični bronhitis su dva tipa hronične opstruktivne bolesti pluća, koja često postoje kod jedne iste osobe. Nekada je teško napraviti jasnu razliku, pošto se oba poremećaja ispoljavaju otežanim disanjem i drugim simptomima uzrokovanim poremećajima na nivou pluća.

Emfizem pluća se karakteriše postojanjem trajnih proširenja disajnih puteva. Ta proširenja nastaju destrukcijom zida najsitnijih disajnih puteva. Pluća sa ovakvim promenama više nisu u mogućnosti da pravilno obavljaju funkciju razmene kiseonika i ugljen-dioksida, te tako nastaje osećaj nedostatka vazduha, lako zamaranje i ostali simptomi koji prate emfizem pluća. Emfizem se tipično javlja kod hroničnih pušača. Jednom kada nastane, njegov tok je ireverzibilan.

Hronični bronhitis je oblik hronične opstruktivne bolesti pluća kod koje postoji zapaljenje na nivou sluzokože disajnih puteva, sa stvaranjem gustog bronhijalnog sekreta. Praćan je izraženim i dugotrajnim kašljem, ali kako je sekret uglavnom veoma gust, nekada ostaje “zarobljen” u disajnim putevima i predstavlja idealnu podlogu za razvoj bakterija i nastanak infekcije. Hronični bronhitis je takođe čest kod hroničnih pušača, a može nastati i pod uticajem aerozagađenja.

Tretman oba stanja je sličan, sa ciljem da se olakša izbacivanje nakupljenog sekreta, olakša disanje, poboljša razmena gasova u plućima i spreči nastanak infekcije. Postoji veliki broj lekova koji se koriste u ove svrhe, sa manjim ili većim uspehom.

PRIMED 2 Diši lako je potpuno prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata pomažu da se gust bronhijalni sekret razgradi i kašljanjem izbaci iz disajnih puteva. Olakšava prolazak vazduha u disajnim putevima i smanjuje osetljivost na alergene iz spoljašnje sredine. Prirodan sastav čini preparat pogodnim za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih reakcija.