Nealergijska (intrinsic) astma

AstmaNealergijski oblik astme je izazvan faktorma koji nisu alergeni. Mnogo češće se javlja kod odraslih nego kod dece. Kao i alergijski oblik, i nealergijska astma se odlikuje opstrukcijom disajnih puteva i inflamacijom, koja se makar delimično povlači pod uticajem lekova. Simptomi ovog oblika astme nisu povezani sa alergijskom reakcijom.

Mnogi simptomi alergijske i nealergijske astme su isti (kašalj, vizing, osećaj nedostatka vazduha, ubrzano, površno disanje i osećaj stezanja u grudima) ali se razlikuju u odnosu na okidače napada. U slučaju nealergijske astme to može biti udisanje hladnog ili suvog vazduha, stres, anksioznost, fizička aktivnost, zagađenje iz vazduha, isparenja, parfemi, insekticidi. Takođe, precipitirajući faktor može biti i respiratorna infekcija, virusna ili bakterijska. Imuni sistem nema udela u ispoljenim simptomima, serumski IgE nije povišen.

Cilj optimalnog lečenja astme je postizanje potpune kontrole i kvaliteta života sa najmanjom mogućom dozom lekova (posebno sistemskih kortikosteroida). Lečenje astme obuhvata medikamentozne, higijensko epidemiološke i edukativne mere.

Uzroci hroničnog kašlja

KašaljHronični kašalj je kašalj koji traje duže od 8 nedelja u kontinuitetu. Može biti samo prateći simptom infekcija disajnih organa, ali i znak težih bolesti pluća.

I Najčešći uzroci (u preko 90% slučajeva hroničnog kašlja)

A. Postnazalna drenaža (40%)

 • Sinuzitis
 • Alergijski rinitis

B. Astma (24%)
C. Gastroezofagealni refluks (15%)
D. Bronhitis ili postbronhitični kašalj (11%)
E. Hronični bronhitis
F. Hronična upotreba duvana
G. Prolazna hiperreaktivnost disajnih puteva

 • posle virusne infekcije
 • postbronhitični kašalj

H. Upotreba lekova

 • ACE inhibitori (5-20% pacijenata)
 • Beta blokatori (ređi uzrok)

I. Infektivni i postinfektivni kašalj

 • Bordetella pertussis infekcija

II Ređi uzroci hroničnog kašlja
A. Kongestivna srčana slabost
B. Karcinom

 • Karcinom bronhija
 • Ezofagealni karcinom

C. Bolesti pluća

 • Emfizem
 • Sarkoidoza
 • Bronhiektazije (4%)
 • Eozinofilni bronhitis
 • Tuberkuloza
 • Gljivična infekcija pluća
 • Cistična fibroza

D. Ponavljana aspiracija

 • Često povraćanje
 • Cerebrovaskularni napad
 • Alkoholizam

E. Povećan intratorakalni pritisak

 • Torakalna aneurizma aorte
 • Uvećanje štitne žlezde
 • Medijastinalna limfadenopatija

F. Iritacija receptora u uhu

 • impakcija cerumena ili dlake u spoljašnjem ušnom kanalu
 • strano telo u uhu

G. Oportunističke infekcije
H. Karcinomatozni limfangitis
I. Strano telo u disajnim putevima
J. Hronična izloženost inhalacionim iritansima
K. Psihogeni kašalj
L. Arteriovenska malformacija