Značaj dobrog tretmana astme

astma


Dobar tretman astme veoma je važan kako bi se sprečio razvoj mogućih komplikacija, koje u manjoj ili većoj meri mogu uticati na kvalitet života osobe koja ima astmu.

Astma remeti svakodnevne aktivnosti, kao što su:

  • Odmor i sanČesto, otežano disanje i napadi gušenja se dešavaju tokom noći, što utiče na kvalitet sna i odmora.
  • Fizička aktivnostIntenzivna fizička aktivnost može provocirati astmatični napad, pa se osobe sa astmom moraju pridržavati samo određenih fizičkih aktivnosti laganog do umerenog intenziteta.
  • Produktivnost na posluČesti astmatični napadi iziskuju odsustvovanje sa radnog mesta u kraćem ili dužem periodu, što dovodi do smanjenja produktivnosti.

Dugoročno gledano, astma može dovesti do promena na nivou disajnih puteva. Hronična zapaljenska reakcija zida disajnih puteva dovodi do nakupljanja sekreta i smanjenja efikasnosti razmene kiseonika i ugljen dioksida. Kada se organizam ne snabdeva kiseonikom na odgovarajući način, može se javiti hroničan osećaj umora i pospanosti, što remeti svakodnevne aktivnosti.

Pravovremeno postavljena dijagnoza i pravilan izbor lekova u tretmanu astme ima ključan uticaj na dobru kontrolu poremećaja i omogućuje kvalitetan život osobama sa astmom.

Pored lekova, u tretmanu astme mogu se koristiti i različiti dijetetski suplementi. Od prirodnih preparata, mi vam preporučujemo PRIMED 2 preparat.

PRIMED 2 Diši lakoprimed2-disilako-2 je potpuno prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Pomaže da se razgradi i iskašlje gust bronhijalni sekret i olakša disanje.

Smanjuje preosetljivos disajnih puteva na alergene iz vazuha, čime ublažava i proređuje astmatične napade.

Preparat mogu koristiti osobe sa astmom, bronhitisom, alergijskim rinitisom, sinuzitisom, hroničnom opstruktivnom bolešću pluća i osobe koje imaju pušački kašalj.

Preparat je potpuno prirodan i pogodan za svakodnevnu primenu, bez vremenskog ograničenja i bez neželjenih reakcija.

Nije svako otežano disanje uzrokovano astmom

kašaljUkoliko imate učestale probleme sa disanjem, astma je jedan od mogućih uzroka vaših problema. Zviždanje u plućima, osećaj pritiska u grudnom košu, nedostatak vazduha i hronični nadražajni kašalj su karakteristični simptomi koji prate astmu.

Međutim, postoje i druge bolesti i poremećaji koji su praćeni navedenim simptomima, tako da se jedino nakon odgovarajućih dijagnostičkih procedura može sa sigurnošću postaviti dijagnoza astme. Ono što se nikako ne savetuje je uzimanje lekova bez nadzora i odobrenja lekara. Pravilno postavljena dijagnoza i terapija prilagođena vašoj bolesti je najbolji način za postizanje dobrih rezultata i držanju simptoma astme pod kontrolom.

Postoji veliki broj lekova od kojih neki utiču na smirivanje akutnih napada astme, dok drugi utiču na smanjenje učestalosti javljanja simptoma astme.

Od prirodnih preparata koji se koriste kao pomoćna sredstva u tretmanu, mi preporučujemo PRIMED 2 Diši lako.
PRIMED 2 je potpuno prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Pomaže da se razgradi i iskašlje gust sekret iz disajnih puteva i olakšava protok vazguha kroz disajne puteve. Smanjuje preosetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha i deluje na opuštanje disajnih puteva, čime ublažava i proređuje astmatične napade. PRIMED 2 je pogodan za svakodnevnu primenu, bez vremenskog ograničenja i bez neželjenih reakcija.

Hronični bronhitis i emfizem- sličnosti i razlike

Plucni-emfizemEmfizem pluća i hronični bronhitis su dva tipa hronične opstruktivne bolesti pluća, koja često postoje kod jedne iste osobe. Nekada je teško napraviti jasnu razliku, pošto se oba poremećaja ispoljavaju otežanim disanjem i drugim simptomima uzrokovanim poremećajima na nivou pluća.

Emfizem pluća se karakteriše postojanjem trajnih proširenja disajnih puteva. Ta proširenja nastaju destrukcijom zida najsitnijih disajnih puteva. Pluća sa ovakvim promenama više nisu u mogućnosti da pravilno obavljaju funkciju razmene kiseonika i ugljen-dioksida, te tako nastaje osećaj nedostatka vazduha, lako zamaranje i ostali simptomi koji prate emfizem pluća. Emfizem se tipično javlja kod hroničnih pušača. Jednom kada nastane, njegov tok je ireverzibilan.

Hronični bronhitis je oblik hronične opstruktivne bolesti pluća kod koje postoji zapaljenje na nivou sluzokože disajnih puteva, sa stvaranjem gustog bronhijalnog sekreta. Praćan je izraženim i dugotrajnim kašljem, ali kako je sekret uglavnom veoma gust, nekada ostaje “zarobljen” u disajnim putevima i predstavlja idealnu podlogu za razvoj bakterija i nastanak infekcije. Hronični bronhitis je takođe čest kod hroničnih pušača, a može nastati i pod uticajem aerozagađenja.

Tretman oba stanja je sličan, sa ciljem da se olakša izbacivanje nakupljenog sekreta, olakša disanje, poboljša razmena gasova u plućima i spreči nastanak infekcije. Postoji veliki broj lekova koji se koriste u ove svrhe, sa manjim ili većim uspehom.

PRIMED 2 Diši lako je potpuno prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata pomažu da se gust bronhijalni sekret razgradi i kašljanjem izbaci iz disajnih puteva. Olakšava prolazak vazduha u disajnim putevima i smanjuje osetljivost na alergene iz spoljašnje sredine. Prirodan sastav čini preparat pogodnim za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih reakcija.

Bronhitis kao uzrok kašlja i otežanog disanja

zdr-bronhije_620x0Bronhitis je zapaljenska reakcija disajnih puteva, najčešće izazvana virusima koji imaju poseban afinitet ka respiratornim organima. Uglavnom nastaje kao komplikacija prehlade ili gripa, a nekada se razvija i samostalno.

Simptomi bronhitisa su sledeći:

  • Uporan kašalj, sa ili bez iskašljavanja
  • Bol u grlu
  • Bol u grudnom košu koji se pogoršava u toku kašlja
  • Vizing (“zviždanje” u plućima)
  • Kratak dah
  • Drhtavica i bolovi u mišićima ili celom telu.

U slučaju akutnog virusnog bronhitisa, može doći do spontanog izlečenja, mada kašalj može potrajati i više nedelja, a nekada i više meseci nakon izlečenja. Terapija virusnog bronhitisa zasniva se na preparatima za tretiranje simptoma, dok se antibiotici uključuju u terapiju tek ako se utvrdi da je izazvan bakterijama ili je došlo do sekundarne bakterijske infekcije.

Od opštih mera preporučuje se mirovanje, uzimanje dovoljno tečnosti, toplih napitaka i svežeg voća i povrća bogatog vitaminom C.

Kao pomoćno sredstvo u tretmanu kašlja kod bronhitisa preporučujemo preparat PRIMED 2. PRIMED 2 Diši lako je prirodan preparat na bazi meda i kalcijuma, bez veštačkih aditiva i konzervansa. Pomaže da se sekret iz disajnih puteva rastvori i iskašlje, čime se olakšava disanje i ubrzava izlečenje. Pogodan je za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata. Za postizanje najboljih rezultata preporučuje se svakodnevna primena 3-6 meseci u kontinuitetu.