Astma i problemi sa spavanjem

noćni napad astmeNapadi gušenja u toku noći, sa osećajem nedostatka vazduha, kašljem i vizingom (zviždanjem u grudima) mogu znatno remetiti kvalitet sna i odmora. Ukoliko su učestali, noćni astmatični napadi mogu uticati i na kvalitet svakodnevnog života. Nedovoljno sna u toku noći nosi sa sobom problem hroničnog umora sa smanjenjem produktivnosti u obavljanju dnevnih aktivnosti.

Razlozi pogoršanja simptoma astme u toku noći nisu do kraja razjašnjeni. Mogući faktori koji utiču na pogoršanje su: veća izloženost alergenima (grinje iz jastuka i posteljine), ležeći položaj tela, kolaps disajnih puteva u toku sna i drugi. Kod osoba sa refluksom želudačne kiseline, u toku noći je olakšan refluks kroz jednjak, usled ležećeg položaja, pa želudačna kiselina može iritirati disajne puteve i provocirati spazam i simptome astmatičnog gušenja.

Kako lek za astmu još uvek nije pronađen, pravilan režim uzimanja lekova za prevenciju i smirivanje napada je veoma bitan za smanjenje učestalosti i intenziteta gušenja, u toku dana i noći. Kako se noćni napadi gušenja mogu razviti u bilo koje doba noći, potrebno je da doza leka bude prilagođena tako da pokrije vreme spavanja.

Od prirodnih preparata koji se koriste u cilju smanjivanja intenziteta i učestalosti astmatičnog gušenja, preporučujemo upotrebu preparata PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata pomažu razgradnju i iskašljavanje gustog sekreta, olakšavajući protok vazduha u disajnim putevima. Smanjuju osetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva, čime ublažavaju i proređuju astmatične napade. Preparat PRIMED 2 je pogodan za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata.

Život sa emfizemom pluća

emfizemIako je emfizem hronično, progresivno oboljenje pluća za koje još uvek nije pronađen idealan lek, postoje neke mere koje oboleli mogu preduzeti u cilju smanjivanja tegoba, usporavanja napredovanja bolesti i poboljšanja kvaliteta života.

  • Ukoliko ste pušač, veoma je važno da prestanete sa pušenjem. Duvanski dim je jedan od najvažnijih faktora koji se povezuju sa nastankom emfizema. Prestanak pušenja neće dovsti do izlečenja, ali svakako će uticati na usporavanje napredovanja emfizema i olakšanje disjnih tegoba koje postoje.
  • Izbegavajte druge respiratorne iritanse. Respiratorni iritansi uključuju isparenja boja i farbi, dim koji nastaje sagorevanjem tečnih i čvrstih goriva (automobili, grejna tela, šporeti na drva), parfeme i druge jake mirise (sredstva za čišćenje domaćinstva i ličnu higijenu).
  • Redovno vežbajte. Redovna fizička aktivnost, umerenog intenziteta je veoma važna u održavanju zdravlja i može poboljšati kapacitet pluća. Naravno, fizička aktivnost bi trebalo da bude prilagođena mogućnostima obolelog.
  • Zaštitite se od hladnog vazduha. Udisanje hladnog vazduha može provocirati spazam (stezanje) disajnih puteva, što pogoršava ionako otežano disanje. U toku zimskih meseci, nosite šal ili maramu preko usta, kako bi se zaštitili od direktnog udisanja hladnog vazduha.
  • Prevencija respiratornih infekcija. Zdrava, redovna i uravnotežena ishrana, bogata vitaminima iz svežeg voća i povrća pomoćiće u očuvanju imuniteta i prevenirati infekcije. Čak i banalne respiratorne infekcije kod osoba sa emfizemom mogu imati teži i duži tok, sa komplikacijama, a oporavak od infekcija je značajno produžen.

Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti kao pomoćno sredstvo za poboljšanje imuniteta i brži oporavak od infekcija, preporučujemo upotrebu preparata PRIMED 13 Kordiceps i PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 13 Kordiceps je prirodan preparat na bazi meda i medicinske gljive Kordiceps. Povoljno deluje na poboljšanje imuniteta i ispoljava antioksidativno i određena antibakterijska i antivirusna svojstva. PRIMED 2 Diši lako je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Pomaže da se razgradi i iskašlje gust bronhijalni sekret, čime se olakšava disanje i ubzava oporavak od respiratornih infekcija.

Buđ kao okidač astmatičnog napada

buđOdređene materije koje kod osoba sa astmom dovode do pojave simptoma gušenja i kašlja nazivaju se provocirajući faktori ili okidači astmatičnog napada. Buđ je jedan od veoma učestalih okidača astmatičnih tegoba.

Postoji više vrsta buđi, a za sve vrste je neophodno prisustvo vlage da bi se razvile. Buđ je zapravo vrsta gljivica koje se razmnožavaju putem spora. Spore nisu vidljive golim okom, a kada se oslobode u spoljašnju sredinu, raznose se vazduhom. U stambenim prostorijama, buđ se uglavnom stvara kada postoji dovoljno vlage, te su najpogodnija mesta za njihov razvoj kupatilo, kuhinja ili podrum. Postoji veliki broj različitih vrsta gljivica, od kojih nekoliko desetina predstavljaju poznate alergene za organizam čoveka.

Simptomi preosetljivosti na buđ su slični simptomima preosetljivosti na bilo koji drugi alergen. Udisanje spora buđi praćeno je kijanjem, curenjem nosa, suzenjem očiju. Takođe, može postojati i osećaj svraba i zapušenost nosa. Ukoliko spore dospeju u donje delove disajnih puteva, može doći do pojave astmatičnog napada praćenog kašljem, osećajem gušenja i nedostatka vazduha. Ovi simptomi se ne javljaju kod svih osoba i uvek, već samo kod osoba preosetljivih na čestice buđi. Reakcija preosetljivosti na buđ nekada se može razviti odmah po udisanju, a nekada postoji tzv. odložena reakcija, odnosno razvijanje simpoma vremenski odvojeno od trenutka izloženosti sporama buđi.

U prevenciji i tretmanu astme i drugih reakcija preosetljivosti na raspolaganju imamo veliki broj različitih preparata. Od prirodnih preparata preporučujemo upotrebu preparata PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivne materije preparata pomažu razgradnju i eliminaciju gustog bronhijalnog sekreta. Smanjuju osetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva, čime ublažavaju i proređuju astmatične napade. PRIMED 2 je pogodan za vremenski neograničenu upotrebu, bez neželjenih efekata.

Kako nastaje emfizem pluća?

Emfizem predstavlja hronično, progresivno oboljenje pluća čiji je osnovni simptom otežano disanje sa prisutnim osećajem nedostatka vazduha. Emfizem je uglavnom stečeno oboljenje, retko nastaje kao posledica urođenog nedostatka enzima alfa-1 antitripsina. Najčešći faktori koji se dovode u vezu sa nastankom emfizema su dugogodišnje pušenje, zagađenje iz vazduha, toksična isparenja metala (profesionalna izloženost).

Kao posledica štetnog dejstva duvana i drugih toksina dolazi do postepenog propadanja zida alveola (najsitniji disajni putevi) i njihovog međusobnog spajanja. Time se narušava normalna uloga alveola u razmeni gasova i kao posledica ovog poremećaja dolazi do smanjenog snabdevanja krvi kiseonikom. Takođe, otežano je i izdisanje vazduha iz ovako proširenih disajnih puteva.

Iako je pušenje najvažniji faktor za nastanak emfizema, ipak ne dolazi do razvoja emfizema kod svih pušača. Još uvek nije razjašnjeno koji su to dodatni faktori neophodni za destrukciju alveola i nastanak emfizema. Prestanak pušenja neće dovesti do izlečenja emfizema, ali može značajno uticati na olakšanje tegoba i usporenje napredovanja bolesti.

Emfizem, kao jedna od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća (HOBP) često može biti praćena respiratornim infekcijama. Infekcije ne moraju biti teške, ali oštećenje disajnih puteva koje postoji remeti normalno iskašljavanje nakupljenog bronhijalnog sekreta, koji je odlična podloga za razvoj mikroorganizama.

Od prirodnih preparata koji se mogu koristiti kao pomoćno sredstvo u tretmanu HOBP preporučujemo preparat PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 pomaže razgradnju i iskašljavanje gustog bronhijalnog sekreta, čime se olakšava disanje i ubrzava oporavak od respiratornih infekcija. Preparat je pogodan za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata ili interakcija sa drugim preparatima ili lekovima.