okidaci-astme

Razumevanje “okidača” astme

okidaci-astmePoznavanje i razumevanje provocirajućih faktora astmatičnog napada, tzv. “okidača” veoma je važno u dugoročnom tretmanu astme i sprečavanju ili makar smanjivanju rizika od akutnog ispoljavanja astmatičnih simptoma.

Šta je okidač astmatičnog napada?

Provocirajući faktor ili okidač je svaka materija koja je sposobna da pokrene simptome astme. Disajni putevi osoba sa astmom su po prirodi su preterano reaktivni. Ovako osetljivi disajni putevi lako reaguju na iritanse iz spoljašnje sredine (dim, smog, duvanski dim, virusi) skupljanjem i otokom sluzokože.

Koliko okidača može postojati kod iste osobe?

Jedna ista osoba može imati više okidača astme. Zbog toga se alergo testovi uvek rade na veći broj najpoznatijih alergena, kako bi se utvrdilo na koje od njih postoji reakcija preostljivosti.

Mogu li se izbeći okidači astme?

Nemoguće je izbeći sve potencijalne okidače, ali je moguće smanjiti rizik od pojave astmatičnog napada. Neki od poznatih okidača, kao što je duvanski dim, alkohol ili perut kože kućnih ljubimaca laki su za izbegavanje. Međutim, neki od okidača su toliko rasprostranjeni da ih je praktično nemoguće izbeći (polen biljaka, smog, buđ).

Kako se izboriti sa okidačima astme?

Pre svega, važno je identifikovati koji od alergena dovodi do pojave astmatičnih simptoma. Kada su u pitanju okidači kao što je duvanski dim, najbolji način jeste izbegavanje boravka u prostorijama u kojima je dozvoljeno pušenje. Ukoliko se radi o faktorima koji se ne mogu izbeći (hladan vazduh, polen biljaka) najvažnije je blagovremeno početi sa korišćenjem lekova koji smanjuju reakciju preosetljivosti. U slulčaju preosetljivosti na polen biljaka koje cvetaju samo u jedno doba godine (jedna sezona), moguća je tzv. priprema za sezonu. Priprema podrazumeva primenu lekova ili preparata koji umanjuju preosetljivost, pa se time izbegava ili ublažava pojava akutnih simptoma astme.

Takođe, redovni kontrolni pregledi su važni u evaluaciji tretmana astme. Na kontrolnim pregledima utvrđuje se uspešnost propisane terapije u kontrolisanju simptoma, i po potrebi vrši izmena doziranja ili vrste propisane terapije.

U dugoročnom tretmanu simptoma astme povoljno dejstvo pokazuju i neki prirodni preparati. Od PRIMED preparata, u tretmanu astme i smanjenju disajnih tegoba uzrokovanih preosetljivošću na različite inhalatorne alergene povoljno dejstvo pokazuje PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastjci preparata smanjuju preosetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i opuštaju disajne puteve, čime se ublažavaju i proređuju astmatični napadi.

lecenje-astme

Može li se astma izlečiti?

lecenje-astme


Astma predstavlja hronično zapaljensko oboljenje pluća, čiji su dominantni simptomi povremena pojava gušenja, “zviždanja” u plućima, osećaj nedostatka vazduha i stezanje u grudnom košu.

Astma je problem koji se primenom odgovarajućih mera može veoma dobro držati pod kontrolom. Kod nekih osoba, simptomi astme su toliko dobro kontrolisani, da se na neki način može reći da su “izlečeni”, međutim, još uvek nije otkriven pravi lek za astmu.

Lečenje astme

Da bi bolje razumeli problem lečenja astme moramo bolje razumeti prirodu problema koji postoji u osnovi astme.

U slučaju astme, disajni putevi i organi pokazuju preteranu osetljivost na različite materije, takozvane “okidače” astmatičnog napada. To mogu biti različita zagađenja iz vazduha (smog, dim cigarete), perut životinja (mačke, psi), alergeni prisutni u kućnim uslovima (buđ), ili polen različitih biljaka.

Normalno, udisanje navedenih materija ne dovodi ni do kakvih poremećaja. U drugim slučajevima, disajni putevi i organi reaguju izraženom zapaljenskom reakcijom i posledičnom pojavom simptoma astme.

Uspešna kontola astme

Uspešna kontola astme zahteva prevenciju nastanka zapaljenske reakcije, primenom odgovarajućih mera i lekova.

Mere prevencije astmatičnig napada podrazumevaju izbegavanje kontakta sa poznatim okidačima, što nije lako postići, kada se ima u vidu njihova rasprostranjenost. U tretmanu astme mogu se koristiti različite grupe lekova, čija je uloga da spreče napad astme, ili da ublaže i uklone akutni napad astme.

Pored lekova, blagotvorno pomoćno dejstvo u kontroli simptoma astme mogu imati i različiti prirodni preparati.

Preporučujemo upotrebu PRIMED 2 preparata

primed2-disilako-2

Od PRIMED preparata, povoljno dejstvo u tretmanu astme pokazuje preparat PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata smanjuju preosetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i opuštaju disajne puteve, čime ublažavaju i proređuju astmatične napade.


Redovnom upotrebom pomažu u dugoročnoj kontroli pojave simptoma astme.