Kontinuirano lečenje smanjuje posledice HOPB

HOBP je hronična plućna bolest i lečenje treba da traje onoliko dugo, koliko dugo traje i sama bolest. Terapijski pristup podrazumeva određeni način života, a pre svega izbegavanje izlaganja aero-zagađenju. Najčešće su oboleli od HOBP-a pušači i lekari ih savetuju da odmah prestanu sa pušenjem. Što se medikamentne terapije tiče neki pacijenti zahtevaju redovno uzimanje lekova, a kod nekih je dovoljna primena medikamenata po potrebi. Na žalost, u porastu je broj pacijenata kojima treba veći broj lekova kao i svakodnevna njihova upotreba, zato što se ne jave lekaru na vreme pa im se kasno postavi dijagnoza.
Postoje različite grupe lekova u zavisnosti od stepena težine bolesti, broja pogoršanja, pridruženih bolesti i sl. Od najveće koristi ovim pacijentima je propisati im lek u inhalacionom obliku. Kada se lek udahne, njegove aktivne čestice dospevaju direktno do disajnih puteva, na ona mesta gde treba da ostvari svoj efekat. Ovaj oblik leka nije kao tableta koja treba da prođe kroz ceo krvotok, da se preradi u jetri i da onda deluje na ciljni organ. Naprotiv, inhalaciona terapija deluje direktno na disajne puteve. Što se tiče dostupnosti ovih lekova, nisu svi lekovi podjednako dostupni pacijentima. Svi lekovi za dugotrajnu terapiju ove bolesti su samo delom pokriveni novcem zdravstvenog osiguranja, a ostatak pacijent mora da dotira. Lekovi koje pokriva fond su oni koji trenutno otklanjaju tegobe, odmah olakšavaju disanje i time uopšte ne menjaju tok bolesti. Kao posledica toga i neredovnog sprovođenja terapije, pacijenti su skloni pogoršanjima. Ona mogu da budu toliko teška da zahtevaju, ne samo prijem u bolnicu, već nekada i mehaničku ventilaciju, a nekada se završe fatalno. Zato je kontinuirano lečenje veoma važno, jer smanjuje posledice HOBP-a.
Primed 2 diši lako pročišćava disajne puteve i u dugom roku poboljšava imunitet disajnih puteva i pojačava otpornost respiratornog sistema i celog oganizma na alergene iz okruženja.