Nedostatak vitamina A u trudnoći i uticaj na razvoj pluća deteta

nedostatak vitamina A u trudnociVitamin A je neophodan za normalnu funkciju očiju i zdrav imuni sistem. Nedostatak vitamina A može dovesti do noćnog slepila i povećati rizik od infekcija. Takođe je povezan sa povećanim rizikom od mortaliteta i morbiditeta odojčadi. Ali da li nedostatak vitamina A ima negativan uticaj na razvoj pluća? Prema novom istraživanju, samo možda!

Nedostatak vitamina A je jedan od najčešćih nedostataka u ishrani u zemljama u razvoju. Nova studija objavljena u Journal of Clinical investigation ukazuje da je vitaminski nedostatak kod trudnica u korelaciji sa strukturnim promenama u plućima i sa hiperosetljivošću disajnih puteva u postnatalnom periodu. Šta više, ove promene se dešavaju bez ikakvog dokaza upale disajnih puteva!

Prenatalni nedostatak vitamina A povezan je sa postnatalnom agenezom pluća (kongenitalno odsustvo ili nedostatak plućnog tkiva), traheoezofagealnom fistulom i bronhopulmonarnom displazijom. Pored toga, nizak nivo vitamina A je prijavljen kod dece sa perzistentnom astmom; veći nedostatak, teži oblik astme.

Prevencija nedostatka vitamina

Prema rečima kliničkih istraživača, nedostatak vitamina i drugi štetni uticaji u toku embrionalnog razvoja mogu dovesti do doživotne promene u organima a koje mogu povećati rizik od hroničnih bolesti u odraslom dobu. Mnogi nepovoljni efekti po zdravlje u vezi sa nedostatkom vitamina mogu se ublažiti dopunama ishrane sa vitaminom A tokom trudnoće.

Kako obezbediti dovoljno vitamina A u ishrani?

Nedostatak vitamina zbog slabe ishrane je redak u razvijenim zemljama i češće je uzrokovan bolestima koje sprečavaju apsorpciju hranljivih sastojaka (Kronova bolest , celijakija). Rezerve vitamina A u organizmu takođe može smanjiti alkoholizam, nedostatak cinka i bolesti pankreasa.

Hrana bogata vitaminom A:

  • mlečni proizvodi
  • jetra
  • jaja
  • hrana obogaćeno vitaminom A
  • šargarepa
  • spanać
  • kelj
  • kajsije
  • papaja
  • mango

Važno: Previše vitamina takođe može dovesti do zdravstvenih problema. Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što  ishranu obogatite izvorima vitamina A.