Šta izaziva pneumoniju?

Akutni bronhitisZapaljenje pluća ili pneumonija ima mnogo mogućih uzroka. Najčešće su to virusi i bakterije koje udišemo. Naše telo obično sprečava ove uzrokovače da inficiraju pluća. Ali ponekad ovi mikroorganizmi mogu da nadjačaju naš imuni sistem, čak i kad je naše zdravstveno stanje generalno dobro.

Zapaljenje pluća delimo prema vrsti uzročnika kao i prema tome gde je došlo do infekcije:

Vanbolničke pneumonije su najčešći oblik pneumonije. One se javljaju nevezano za boravak u bolnici ili drugoj ustanovi i mogu je izazvati:

  • Bakterije kao što je Streptococcus pneumoniae. Ova vrsta pneumonije se javlja samostalno ili nakon prehlade i gripa, zahvata samo jedan režanj pluća pa se zato i zove lobarna pneumonija.
  • Bakterijama slični izazivači kao što je Mycoplasma pneumoniae obično daju blaže tegobe nego kod drugih oblika pneumonije. Termin koji se koristi da opiše zapaljenje pluća koje nije toliko teško i ne zahteva ležanje i mirovanje u krevetu je “ Walking pneumonija” i njen je izazivač upravo Mycoplasma pneumoniae.
  • Virusi su najčešći izazivači upale pluća kod dece mlađe od 2 godine.Virusna pneumonija je obično blaga. Virusne pneumonije izazvane određenim virusom gripa koji izaziva i stanje poznato kao SARS ili sindrom akutnog respiratornog sindroma mogu postati jako ozbiljne i opasne po život.
  • Gljive koje mogu biti uzrokovači pneumonije se nalaze u zemljištu ili u ptičijem izmetu. Ovaj tip pneumonije se javlja kod osoba sa smanjenim imunitetom ili pri udisanju velike količine izazivača.

Bolničke pneumonije su izazvane bakterijama i javljaju se kod ljudi koji borave u bolnici 48 sati ili duže zbog lečenja neke druge bolesti. Ovo su ozbiljna stanja jer su bakterije izazivači veoma često otporne na mnoge antibiotike.

Osobe koje se nalaze u jedinicama intenzivne nege na ventilatoru tj. mašini za disanje su pod većim rizikom za dobijanje pneumonije. Osobe koje su na tretmanu u ambulantama, dnevnim bolnicama, centrima za dijalizu takođe su pod većim rizikom da dobiju pneumoniju koja je takođe otporna na terapiju antibioticima.

Aspiraciona pneumonija nastaje kao reakcija pluća na udahnutu hranupiće ili povraćeni sadržaj. Ovakva aspiracija se događa kod poremećenih stanja svesti, kod povreda mozga i preterane upotrebe alkohola i narkotika.