saturacija kiseonika

Hipoksija kod astme

Hipoksija je smanjen nivo kiseonika u organizmu tj. ćelije ne dobijaju dovoljno kiseonika, smanjena oksigenacija tkiva. Hipoksemija je stanje smanjene oksigenacije arterijske krvi. Hipoksija može da dovede do klasičnih simptomi astme, kao što su: šištanje stezanje u grudima kašalj kratak dah Hipoksija se dijagnostikuje merenjem saturacije… Read More »Hipoksija kod astme