Tretman hronične opstruktivne bolesti pluća

hobp

hobpTretman hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) ima za cilj da olakša simptome, spreči komplikacije i uspori napredovanje bolesti.

Lekovi u lečenju HOBP
Bronhodilatatori deluju na opuštanje mišića koji okružuju disajne puteve, čime se olakšava disanje. Najčešće se koriste u obliku inhalacija.
Kortikosteroidi se nekada koriste u kombinaciji sa bronhodilatatorima, ukoliko je neophodno smanjiti zapaljensku reakciju na nivou disajnih puteva.
Inhibitori fosfodiesteraze-4 su noviji lekovi koji smanjuju zapaljenje i stvaranje mukusa. Uglavnom se koriste kod težih oblika HOBP.
Teofilin i aminofilin takođe opuštaju disajne puteve, ublažavaju stezanje u grudima i olakšavaju disanje. Uzimaju se uglavnom u obliku tableta.
HOBP predstavlja odličnu podlogu za razvoj respiratornih infekcija. U cilju lečenja bakterijskih infekcija često je neophodno koristiti antibiotike.
Osobama sa HOBP uglavnom se preporučuje vakcinacija protiv sezonskog gripa, kako bi se smanjila učestalost respiratornih infekcija. Svaka nova infekcija pogoršava simpome i doprinosi napredovanju HOBP, tako da je neophodno preduzeti mere za prevenciju ovih infekcija.

I pored primene pomenutih lekova, HOBP ima progresivan tok. Kod najvećeg broja osoba, do razvoja HOBP dolazi usled dugogodišnje izloženosti duvanskom dimu. Prestanak pušenja je neizostavni deo tretmana. Iako prestankom pušenja neće doći do izlečenja, u velikoj meri može se poboljšati stanje i usporiti dalji tok razvoja bolesti.

Prirodni preparati kao pomoć u tretmanu HOBP
PRIMED 2 Diši lako je prirodan preparat na bazi meda. Aktivni sastojci preparata pomažu razgradnju i iskašljavanje gustog bronhijalnog sekreta, čime se čiste disajni putevi i olakšava disanje. PRIMED 2 pomaže u tretmanu disajnih tegoba kod HOBP i ubrzava izlečenje respiratornih infekcija. Pogodan je za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata.