Astma češća kod muške dece

streptokokna-anginaAstma je najčešća hronična nezarazna bolest u detinjstvu, češća kod male dece muškog pola pa se, pored detaljne anamneze koja se uzima od roditelja, pribegava i obavljanju alergoloških testova. Kod dece starije od pet godina se može ispitivati i plućna funkcija, kako bi se pored postavljanja dijagnoze pratilo reagovanje na terapiju. U zemljama razvijenog sveta (npr. u Engleskoj) testovi plućne funkcije se rade kod dece uzrasta već od dve godine, a oni mogu da ukažu na mogući tok astme u kasnijem životnom dobu.
U poslednje vreme u većim centrima za dijagnostiku i lečenje dečje astme može se i neinvazivnim metodama proceniti stepen inflamacije disajnih puteva, merenjem količine NO u izdahnutom vazduhu. Kod dece u visokom riziku za teške forme bolesti rano se kreće sa primenom lekova. Za sada nažalost nijedna dostupna terapija nije u mogućnosti da utiče na prirodan tok astme, a lekovi koje se primenjuju uspešno stavljaju bolest pod totalnu kontrolu i obezbeđuju normalan kvalitet života.
Lečenje svih pomenutih bolesti u Srbiji sprovodi se po procedurama usvojenim i primenjivanim u svetu idržavama Evropske unije, jer je Srbija još pre više od deset godina prihvatila sve vodiče dobre lekarske prakse za lečenje hroničnih oboljenja kod kojih se javlja kašalj, astme (kod dece i odraslih) i hronične opstruktivne bolesti pluća. Većina lekara u Srbiji je edukovana za lečenje ovih bolesti u zdravstvenim ustanovama sva tri nivoa zdravstvene zaštite, pa se sve nekomplikovane forme pomenutih oboljenja uspešno leče i u domovima zdravlja.
Važno je napomenuti da kod astme kašalj ne treba suzbijati i ne treba davati biljne preparate, već pre svega u akutnim pogoršanjima kratkodelujuće bronhodilatatore brzog dejsta.
Na pozitivnoj listi lekova nalaze se, pored lekova za kontrolu astme i hronične opstruktivne bolesti pluća, koji su za decu uglavnom besplatni a kod odraslih sa određenim procentom učešća pacijenta, kratkodelujući bronhodilatatori kao i deo lekova H1 antihistaminika, nesedativnih, koji pomažu kod bolesnika sa alergijskim rinitisom.
primed-2Primed 2 diši lako je prirodni preparat koji se preporučuje deci starijoj od tri godine u cilju ublažavanja simptoma astme koji se javljaju u vidu osećaja gušenja, otežanog disanja, kašlja, stezanja i zviždanja u grudima.  Aktivni sastojci preparata deluju na širenje disajnih puteva, pomažu razgradnju i iskašljavanje gustog sekreta, olakšavajući protok vazduha u disajnim putevima. Smanjuju osetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva.