Astma i problemi sa spavanjem

noćni napad astmeNapadi gušenja u toku noći, sa osećajem nedostatka vazduha, kašljem i vizingom (zviždanjem u grudima) mogu znatno remetiti kvalitet sna i odmora. Ukoliko su učestali, noćni astmatični napadi mogu uticati i na kvalitet svakodnevnog života. Nedovoljno sna u toku noći nosi sa sobom problem hroničnog umora sa smanjenjem produktivnosti u obavljanju dnevnih aktivnosti.

Razlozi pogoršanja simptoma astme u toku noći nisu do kraja razjašnjeni. Mogući faktori koji utiču na pogoršanje su: veća izloženost alergenima (grinje iz jastuka i posteljine), ležeći položaj tela, kolaps disajnih puteva u toku sna i drugi. Kod osoba sa refluksom želudačne kiseline, u toku noći je olakšan refluks kroz jednjak, usled ležećeg položaja, pa želudačna kiselina može iritirati disajne puteve i provocirati spazam i simptome astmatičnog gušenja.

Kako lek za astmu još uvek nije pronađen, pravilan režim uzimanja lekova za prevenciju i smirivanje napada je veoma bitan za smanjenje učestalosti i intenziteta gušenja, u toku dana i noći. Kako se noćni napadi gušenja mogu razviti u bilo koje doba noći, potrebno je da doza leka bude prilagođena tako da pokrije vreme spavanja.

Od prirodnih preparata koji se koriste u cilju smanjivanja intenziteta i učestalosti astmatičnog gušenja, preporučujemo upotrebu preparata PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata pomažu razgradnju i iskašljavanje gustog sekreta, olakšavajući protok vazduha u disajnim putevima. Smanjuju osetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva, čime ublažavaju i proređuju astmatične napade. Preparat PRIMED 2 je pogodan za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata.