Bronhiolitis

Bronhiolitis kod dece i odraslih

Bronhiolitis je inflamatorno oboljenje najsitnijih delova disajnih puteva, bronhiola. Iako je primarno bolest male dece, bronhiolitis može pogoditi i odrasle osobe. Postoje dve glavne grupe bronhiolitisa: Virusni bronhiolitis se karakteristično javlja kod male dece. U najvećem broju slučajeva izazvan je virusom RSV (respiratorni sincicijalni virus).… Read More »Bronhiolitis kod dece i odraslih

Bronhiolitis

Bronhiolitis je zapaljenje bronhiola – najmanjih i najužih disajnih puteva. Bronhiole dovode vazduh do samih alveola gde se on obogaćuje kiseonikom, a oslobađa od ugljen dioksida. Bronhiolitis je izazvan najčešće virusnom infekcijom ( influenca virus, parainfluenca virus, adenovirusi, rinovirusi, respiratorni sincicijelni virusi). Iako bronhiolitis može izgledati krajnje benigno i… Read More »Bronhiolitis