Da li se astma menja tokom života?

astma-kroz-godine


Za većinu ljudi, astma je hroničan, doživotni pratilac, posebno kada postoji od detinjstva. Međutim, kod određenog broja dece kod koje je dijagnostikovana astma, tokom odrastanja dolazi do smanjenja ili potpunog nestanka simptoma astme. Nekada se u toku života simptomi astme mogu ponovo javiti, uglavnom u slučaju neke značajne promene u organizmu (npr. menopauza) ili promene životnog ili radnog okruženja u kome postoji izloženost provocirajućim faktorima (npr. aerozagađenje).

Promene u ispoljavanju simptoma astme u trudnoći

Kod žena, trudnoća može uticati na promene u ispoljavanju simptoma astme. Nekada se simptomi astme pogoršaju, a nekada dolazi do smanjenja njihovog ispoljavanja u toku trudnoće. Pored trudnoće, druge promene kod žena uzrokovane promenama u balansu polnih hormona, kao što je početak puberteta ili menopauza, takođe mogu imati uticaj na ispoljavanje simptoma astme. Kod nekih žena promene u ispoljavanju astme mogu postojati i u toku mesečnog menstrualnog ciklusa.

Stres može uticati na pogoršanje astme

Postoji veliki broj drugih životnih okolnosti koje utiču na ispoljavanje astme. Stres je opštepoznati faktor rizika za različite zdravstvene probleme, pa tako može uticati i na pogoršanje astme. Promena životne ili radne sredine koju smo pomenuli takođe može imati značajnu ulogu, ukoliko je nova radna ili životna sredina takva da postoji povećana koncentracija poznatih alergena (polen, buđ, toksična isparenja i druga zagađenja iz vazduha).

Astma je stanje koje se može kontrolisati

Astma je stanje koje se može dobro kontrolisati, ukoliko se na pravi način pristupi problemu. Pre svega, važno je prihvatiti da se radi o hroničnom zdravstvenom problemu, koji se ne može rešiti preko noći. Za pravilan tretman astme neophodno je blagovremeno postaviti dijagnozu, utvrditi faktore koji pogoršavaju simptome, i redovno koristiti propisanu terapiju. Kontrolni pregledi nadležnog lekara omogućavaju bolji uvid u uspešnost tretmana, a po potrebi može doći do korigovanja doze ili vrste propisanog leka, u zavisnosti od ispoljavanja simptoma astme.

U tretmanu astme, kao pomoćno sredstvo, povoljno dejstvo pokazuje i preparat PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Redovnom upotrebom preparata postiže se bolje kontrolisanje simptoma astme. Aktivni sastojci preparata smanjuju preosetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i opuštaju disajne puteve, čime se ublažavaju i proređuju astmatični napadi.