Diferencijalna dijagnoza astme

alergija-i-astma

alergija-i-astmaKada se jave karakteristični simptomi, u punom intenzitetu, uglavnom nije teško posumnjati na astmu. Posebno ukoliko već postoji predispozicija (pozitivna porodična anamneza, prisustvo alergije, ekcema ili drugih preosetljivosti). Međutim, nekada i pored postojanja simptoma kao što su gušenje, nedostatak vazduha, stezanje u grudima, zapravo se ne radi o astmi, ili je pored astme prisutno još neko stanje

Najčešće, simptome slične astmi mogu dati sledeća stanja:

  • Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) ima većinu zajedničkih simptoma sa astmom. Kod starijih osoba koje su bile dugogdišnji pušači, kada se jave simptomi gušenja i kašlja, uvek treba misliti i na HOBP, pored astme.
  • Refluksna bolest, u toku koje dolazi do vraćanja želudačne kiseline kroz jednjak daje simptome stezanja iza grudne kosti. Nekada se simptomi gastro-ezofagealnog refluksa mogu pogrešno pripisati simptomima astme, a često kod iste osobe može postojati i refluksna bolest zajedno sa astmom.
  • Vizing (zviždanje u plućima i kašalj kod male dece ne smatra se astmom. Većina dece sa opstrukcijama u ranom periodu života, u toku rasta prestane da ima ove simptome, i nikada ne razvije astmu.
  • Alergijski rinitis nije isto što i astma, ali vrlo često su oba problema prisutna kod iste osobe. Alergijski rinitis može pogoršati stanje astme i uzrokovati akutni astmatični napad. Zbog toga je jako važno alergijski rinitis držati pod kontrolom, kako bi se izbeglo pogoršanje astme.

Sva pomenuta stanja mogu biti udružena sa astmom, i za uspešan tretman, neophodno je svakom od njih posvetiti pažnju i izabrati najbolji pristup tretmanu. Redovne kontrole kod lekara odgovarajuće specijalnosti najbolji su način praćenja razvoja bolesti i uspešnosti tretmana, i najbolji način za blagovremenu primenu ili promenu određene terapije koja ne daje zadovoljavajuće rezultate.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Redovnom upotrebom preparata postiže se bolje kontrolisanje simptoma astme. Aktivni sastojci preparata smanjuju preosetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i opuštaju disajne puteve, čime se ublažavaju i proređuju astmatični napadi.