Duvanski dim i astma

pusenje

[spider_facebook id=”2″]Kada se duvanski dim udahne, on deluje kao iritans i na zdrave disajne puteve, a a kod osoba sa astmom, duvanski dim često može biti “okidač” astmatičnog napada. Pored aktivnih pušača, i pasivno udisanje duvanskog dima može biti okidač napada, posebno kod male dece.

U duvanskom dimu ima više od 4000 različitih hemikalija, uključujući i ugljen monoksid. Ugljen monoksid koji dospe u cirkulaciju ometa normalno vezivanje kiseonika, čime smanjuje snabdevanje ćelija i tkiva kiseonikom neophodnim za njihovo funkcionisanje. Kod astmatičara koji već imaju problem sa disanjem, ovo dodatno ometa normalno funkcionisanje organizma.

Kada duvanski dim uđe u disajne puteve, dolazi do iritacije i oštećenja sluzokože, a hronično pušenje dovodi i do razvoja zapaljenske reakcije i trajnijih oštećenja plućnog tkiva. Zbog svega navedenog, kod osoba sa astmom koji su pušači, uglavnom su potrebne veće doze lekova za kontrolisanje simptoma astme, a napadi gušenja i kašlja su češći i intenzivniji. Takođe, respiratorne infekcije su znatno teže za lečenje, i proces oporavka je produžen usled konstantno prisutnog štetnog dejstva duvanskog dima.

U tretmanu astme, pored redovnog i ispravnog korišćenja propisane terapije veoma je važno ukloniti ili smanjiti uticaj poznatih “okidača” astmatičnog napada.

Od prirodnih preparata koji se koriste kao pomoćno sredstvo u tretmanu astme, preporučujemo upotrebu PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. U slučaju astme, PRIMED 2 deluje blagotvorno na smanjenje preosetljivosti disajnih puteva na alergene iz vazduha, opušta disajne puteve i utiče na smanjenje intenziteta i učestalosti astmatičnih tegoba. PRIMED 2 je pogodan za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih reakcija.