Faktori rizika za astmu kod dece

astma-riziciNova studija osporava dosadašnje verovanje da gradska deca imaju veći rizik od dobijanja astme samo zbog toga što žive u gradu.
Rasna i etnička pripadnost i finansijska stabilnost zajednice imaju mnogo jače efekte na astmu kao faktori rizika od mesta gde žive deca, kažu istraživači.

U studiji je pogledano više od 23.000 dece, uzrasta od 6 do 17 godina. Podaci govore da astmu ima 13 odsto dece koja žive u gradu i 11 odsto dece iz prigradskih ili ruralnih oblasti. Ali ova mala razlika u procentima je nestala kada su sve druge varijable uračunate u procenu, sudeći prema studiji objavljenoj u januaru.

Siromaštvo povećava rizik od astme, kao i pripadnost određenoj rasnoj/etničkoj grupi. Stope obolevanja od astme su 17 odsto za crnu populaciju, 10 odsto za belu, a 8 odsto za azijatsku populaciju, studija je otkrila.

„Naši rezultati ističu promenu procene faktora rizika kod pedijatrijske astme i sugerišu da život u urbanom području, sam po sebi, ne predstavlja faktor rizika za obolevanje od astme”, kaže vodeći istraživač dr Keet. „Umesto toga, kroz ovu studiju smo uvideli da su siromaštvo i pripadnost određenoj populaciji značajniji faktori rizika.”

Teorija da određene karakteristike gradskog života – uključujući zagađenje, bubašvabe i druge štetočine, razne alergene iz okoline, izloženost dimu i izduvnim gasovima, i više stope prevremenog porođaja – povećavaju rizik od dobijanja astme kod dece, postoji već oko 50 godina.

Iako ovi faktori povećavaju rizik za astmu, oni se više ne mogu ograničiti samo na gradska područja. S obzirom da je trenutno veće siromaštvo u prigradskim i seoskim područjima, i da ono određuje način i uslove života, bitno je obratiti pažnju na decu iz takvih sredina i više raditi na edukaciji, prevenciji i ranom prepoznavanju astme kod ove dece.

primed2Primed 2 diši lako je prirodni suplement, napravljen od 100% prirodnih sastojaka, koji na prirodan i efikasan način olakšava tegobe sa disanjem i pomaže u cilju smanjivanja simptoma astme. Ovaj prirodni preparat deluje kao prirodni bronhodilatator i širi disajne puteve, razmekšava sekret prisutan u disajnim putevima i olakšava njegovo izbacivanje.