Postoje razna prirodna rešenja za bolesti respiratornog sistema. Za bronhitis možemo izdvojiti sledeće sirupe: