Kašalj varijanta astme

kašalj

kašalj


Kašalj je jedan od uobičajenih simptoma astme i može biti samo znak koji govori o predstojećem napadu astme. Ponekada, kašalj može da bude jedini simptom i onda govorimo o kašalj varijanti astme (Cough Variant Asthma-CVA).
U slučaju postojanja kašalj varijante astme kao glavni i često jedini simptom astme se javlja kašalj koji je uporan, hronični i neproduktivan. Od ukupnog broja obolelih od astme, procenat pacijenata sa kašalj varijantom astme je veoma mali. Ovakvi pacijenti spadaju u posebnu grupu i razlikuju se u odnosu na tipične pacijente sa astmom. Refleks kašlja je kod “normalnih astmatičara” sličan refleksu kašlja kod zdravih osoba. Kod kašalj varijante astme pacijenti imaju mnogo osetljiviji refleks kašlja. Interesantno je da pacijenti sa CVA-om imaju manju reakciju na testiranje methacholinom u poređenju sa drugim astmatičarima.
Postavljanje dijagnoze kašalj varijante astme!
U slučaju postojanja čestog kašlja lekar predlaže spirometriju. Ako se na spirometriji pokaže postojanje reverzibilne opstrukcije, lekar će odrediti terapiju za lečenje astme. Rezultati spirometrije mogu biti i normalni, što ne isključuje postojanje astme. U slučaju sumnje da astma postoji, lekar će tražiti da se uradi bronhoprovokativni test da bi se dokazala hiperreaktivnost bronhija. Ako test metacholinom ne izazove hiperreaktivnost onda se isključuje astma kao uzrok kašlja. Definitivnu dijagnozu astme lakar može postaviti ako pacijent odreaguje na test.
Kako se leči CVA?
Lečenje CVA je isto kao i lečenje astme. Delimična poboljšanja se mogu videti upotrebom bronhodilatatora, ali ako se tegobe ne reše u potpunosti za osam nedelja, potrebno je uvesti u terapiju inhalacione kortikosteroide (npr. Flixotide).
Ukoliko sa ovim lekovima kašalj bude samo delimično ublažen, preporučuje se primena nekog oralnog kortikosteroida (npr. Prednizon). Od pretraga koje će lekar tražiti su posebne analize za identifikaciju eozinofila, marker inflamacije u plućima. Ako su eozinofili prisutni, terapija Montelukast-om (Singulair) daje dodatni klinički efekat kod pacijenata koji nisu najbolje iskontrolisali bolest primenom samo bronhodilatatora ili inhalacionim kortikosteroidima.
Postoje slučajevi kada se kašalj kao simptom pogoršava upotrebom inhalacionih bronhodilatatora i kortikosteroida. Ako se kašalj pogoršava, treba tražiti druge uzroke kašlja ( npr. GERB ili vraćanje kiseline iz želuca u jednjak).