Može li se astma izlečiti?

lecenje-astme

lecenje-astme


Astma predstavlja hronično zapaljensko oboljenje pluća, čiji su dominantni simptomi povremena pojava gušenja, “zviždanja” u plućima, osećaj nedostatka vazduha i stezanje u grudnom košu.

Astma je problem koji se primenom odgovarajućih mera može veoma dobro držati pod kontrolom. Kod nekih osoba, simptomi astme su toliko dobro kontrolisani, da se na neki način može reći da su “izlečeni”, međutim, još uvek nije otkriven pravi lek za astmu.

Lečenje astme

Da bi bolje razumeli problem lečenja astme moramo bolje razumeti prirodu problema koji postoji u osnovi astme.

U slučaju astme, disajni putevi i organi pokazuju preteranu osetljivost na različite materije, takozvane “okidače” astmatičnog napada. To mogu biti različita zagađenja iz vazduha (smog, dim cigarete), perut životinja (mačke, psi), alergeni prisutni u kućnim uslovima (buđ), ili polen različitih biljaka.

Normalno, udisanje navedenih materija ne dovodi ni do kakvih poremećaja. U drugim slučajevima, disajni putevi i organi reaguju izraženom zapaljenskom reakcijom i posledičnom pojavom simptoma astme.

Uspešna kontola astme

Uspešna kontola astme zahteva prevenciju nastanka zapaljenske reakcije, primenom odgovarajućih mera i lekova.

Mere prevencije astmatičnig napada podrazumevaju izbegavanje kontakta sa poznatim okidačima, što nije lako postići, kada se ima u vidu njihova rasprostranjenost. U tretmanu astme mogu se koristiti različite grupe lekova, čija je uloga da spreče napad astme, ili da ublaže i uklone akutni napad astme.

Pored lekova, blagotvorno pomoćno dejstvo u kontroli simptoma astme mogu imati i različiti prirodni preparati.

Preporučujemo upotrebu PRIMED 2 preparata

primed2-disilako-2

Od PRIMED preparata, povoljno dejstvo u tretmanu astme pokazuje preparat PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata smanjuju preosetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i opuštaju disajne puteve, čime ublažavaju i proređuju astmatične napade.


Redovnom upotrebom pomažu u dugoročnoj kontroli pojave simptoma astme.