Napad astme uzrokovan vežbanjem

astma i vežbanje

astma i vežbanjeAstma predstavlja hronično inflamatorno oboljenje pluća koje se karakteriše povremenim javljanjem karakterističnih simptoma, kao što je kašalj, gušenje, otežano disanje i “zviždanje” pri disanju (vizing). Do sada nije otkriven uzrok, kao ni lek protiv ovog oboljenja. Najviše se zna o određenim provocirajućim faktorima, takozvanim “okidačima” astmatičnog napada.

Dugotrajna i intenzivna fizička aktivnost može biti okidač astmatičnog napada. Kako se objašnjava ova pojava?

Normalno, u stanju mirovanja, najčešće udišemo kroz nos. Uloga nosa je višestruka, i obuhvata filtraciju, vlaženje i zagrevanje vazduha pre ulaska u donje disajne puteve. Time se smanjuje iritacija i sušenje sluzokože dušnika i bronhija, i omogućava normalno funkcionisanje disajnih organa i puteva.

U toku fizičke aktivnosti, posebno intenzivne, dominira disanje na usta. Udisanjem kroz usta, vazduh direktno dospeva u donje disajne puteve bez prethodne filtracije, vlaženja i zagrevanja. Kod osoba sa astmom, disajni putevi i glatki mišići koji ih okružuju veoma su osetljivi. Kada su izloženi naglim promenama vlažnosti i temperature vazduha, oni reaguju spazmom, što uzrokuje sužavanje disajne puteve i otežava prolazak vazduha. Kao posledica toga javljaju se simptomi tipični za napad astme: kašalj, stezanje u grudima, vizing, osećaj umora i nedostatka vazduha sa ubrzanim kratkim udasima.

Mogućnost pojave simptoma astme u toku vežbanja ne znači da je zabranjena fizička aktivnost osobama sa astmom. Redovna fizička aktivnost je poželjna, i ima povoljno dejstvo na zdravlje organizma. Postoje mere čijim sprovođenjem se omogućuje bezbedno bavljenje sportom i pored prisustva astme. Pre svega, veoma je važno prilagoditi intenzitet fizičke aktivnosti sopstvenim mogućnostima. Takođe, redovno uzimanje odgovarajuće doze propisanog leka je jedan od najvažnijih faktora u dugoročnom kontrolisanju simptoma astme.

Pored lekova, kao pomoćna sredstva u tretmanu astme mogu se koristiti i različiti prirodni preparati. Od prirodnih preparata, prema do sada postignutim rezultatima, izdvajamo preparat PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. PRIMED 2 ne sadrži konzervanse, veštačke boje, arome i druge aditive. Pogodan je za vremenski neograničenu primenu, bez neželjenih efekata. Redovnom upotrebom kod osoba sa astmom dovodi do smanjenja preosetljivost disajnih puteva i organa na alergene iz vazduha, opušta disajne puteve i smanjuje učestalost i intenzitet simptoma astme.