Razumevanje “okidača” astme

okidaci-astme

okidaci-astmePoznavanje i razumevanje provocirajućih faktora astmatičnog napada, tzv. “okidača” veoma je važno u dugoročnom tretmanu astme i sprečavanju ili makar smanjivanju rizika od akutnog ispoljavanja astmatičnih simptoma.

Šta je okidač astmatičnog napada?

Provocirajući faktor ili okidač je svaka materija koja je sposobna da pokrene simptome astme. Disajni putevi osoba sa astmom su po prirodi su preterano reaktivni. Ovako osetljivi disajni putevi lako reaguju na iritanse iz spoljašnje sredine (dim, smog, duvanski dim, virusi) skupljanjem i otokom sluzokože.

Koliko okidača može postojati kod iste osobe?

Jedna ista osoba može imati više okidača astme. Zbog toga se alergo testovi uvek rade na veći broj najpoznatijih alergena, kako bi se utvrdilo na koje od njih postoji reakcija preostljivosti.

Mogu li se izbeći okidači astme?

Nemoguće je izbeći sve potencijalne okidače, ali je moguće smanjiti rizik od pojave astmatičnog napada. Neki od poznatih okidača, kao što je duvanski dim, alkohol ili perut kože kućnih ljubimaca laki su za izbegavanje. Međutim, neki od okidača su toliko rasprostranjeni da ih je praktično nemoguće izbeći (polen biljaka, smog, buđ).

Kako se izboriti sa okidačima astme?

Pre svega, važno je identifikovati koji od alergena dovodi do pojave astmatičnih simptoma. Kada su u pitanju okidači kao što je duvanski dim, najbolji način jeste izbegavanje boravka u prostorijama u kojima je dozvoljeno pušenje. Ukoliko se radi o faktorima koji se ne mogu izbeći (hladan vazduh, polen biljaka) najvažnije je blagovremeno početi sa korišćenjem lekova koji smanjuju reakciju preosetljivosti. U slulčaju preosetljivosti na polen biljaka koje cvetaju samo u jedno doba godine (jedna sezona), moguća je tzv. priprema za sezonu. Priprema podrazumeva primenu lekova ili preparata koji umanjuju preosetljivost, pa se time izbegava ili ublažava pojava akutnih simptoma astme.

Takođe, redovni kontrolni pregledi su važni u evaluaciji tretmana astme. Na kontrolnim pregledima utvrđuje se uspešnost propisane terapije u kontrolisanju simptoma, i po potrebi vrši izmena doziranja ili vrste propisane terapije.

U dugoročnom tretmanu simptoma astme povoljno dejstvo pokazuju i neki prirodni preparati. Od PRIMED preparata, u tretmanu astme i smanjenju disajnih tegoba uzrokovanih preosetljivošću na različite inhalatorne alergene povoljno dejstvo pokazuje PRIMED 2 Diši lako. PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma. Aktivni sastjci preparata smanjuju preosetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i opuštaju disajne puteve, čime se ublažavaju i proređuju astmatični napadi.