astmatičari

Astma i pušenje

Gotovo ništa dobro se ne može reći o pušenju cigareta. Nekim ljudima je ono prijatno jer suzbija apetit ali stvara zaraznu potrebu za još jednom cigaretom. Lista njegovih štetnih efekata je dugačka, uključuje emfizem, hronični bronhitis, rak pluća, grla, bešike, moždani i srčani udar, starenje… Read More »Astma i pušenje