bronhodilatator

Alergijski ringitis

Šta preduzeti u sezoni ? Boraviti što više u zatvorenom prostoru, prozore zatvarati kad god je to moguće,naročito rano predveče kada je nivo polena u vazduhu najviši. Redovno usisavati prašinu, jednom nedeljno prati pidžamu i krevetninu u vrućoj vodi. Polen uklanjati iz vazduha,po mogućnosti uz… Read More »Alergijski ringitis

Bronhiolitis

Bronhiolitis je zapaljenje bronhiola – najmanjih i najužih disajnih puteva. Bronhiole dovode vazduh do samih alveola gde se on obogaćuje kiseonikom, a oslobađa od ugljen dioksida. Bronhiolitis je izazvan najčešće virusnom infekcijom ( influenca virus, parainfluenca virus, adenovirusi, rinovirusi, respiratorni sincicijelni virusi). Iako bronhiolitis može izgledati krajnje benigno i… Read More »Bronhiolitis

Saveti u prevenciji kašlja!

Osnova prevencije akutnog kašlja je izbegavanje bliskog kontakta sa osobama obolelim od akutnih respiratornih infekcija, posebno decom školskog uzrasta, koja su najčešći prenosioci infekcija. Prostorije u kojima se boravi potrebno je češće provetravati, pacijente i roditelje dece edukovati o načinu na koji štite druge kad kašlju… Read More »Saveti u prevenciji kašlja!