curenje iz nosa

Bronhiolitis

Bronhiolitis je zapaljenje bronhiola – najmanjih i najužih disajnih puteva. Bronhiole dovode vazduh do samih alveola gde se on obogaćuje kiseonikom, a oslobađa od ugljen dioksida. Bronhiolitis je izazvan najčešće virusnom infekcijom ( influenca virus, parainfluenca virus, adenovirusi, rinovirusi, respiratorni sincicijelni virusi). Iako bronhiolitis može izgledati krajnje benigno i… Read More »Bronhiolitis