inhalatorni alergeni

okidaci-astme

Razumevanje “okidača” astme

Poznavanje i razumevanje provocirajućih faktora astmatičnog napada, tzv. “okidača” veoma je važno u dugoročnom tretmanu astme i sprečavanju ili makar smanjivanju rizika od akutnog ispoljavanja astmatičnih simptoma. Šta je okidač astmatičnog napada? Provocirajući faktor ili okidač je svaka materija koja je sposobna da pokrene simptome… Read More »Razumevanje “okidača” astme