simptom astme

kašalj

Kašalj varijanta astme

Kašalj je jedan od uobičajenih simptoma astme i može biti samo znak koji govori o predstojećem napadu astme. Ponekada, kašalj može da bude jedini simptom i onda govorimo o kašalj varijanti astme (Cough Variant Asthma-CVA). U slučaju postojanja kašalj varijante astme kao glavni i često… Read More »Kašalj varijanta astme