Uticaj alkohola na pogoršanje simptoma astme

alkohol i astma

alkohol i astmaSimptomi astme mogu biti izazvani najrazličitijim faktorima. Kao jedan od veoma retkih, ali mogućih pomenućemo neke vrste alkoholnih pića.

Možda je iznenađujuće, ali, čak i alkoholna pića kod nekih osoba mogu biti “okidač” astmatičnih tegoba. Zašto je to tako, i da li sam alkohol ili neki drugi sastojak alkoholnog pića uzrokuje pojavu simptoma astme?

Pored alkohola, u alkoholnom piću se mogu naći i druge materije, u zavisnosti od vrste sirovina koje se koriste u proizvodnji. U vinu i nekim vrstama piva, zastupljena je i značajna koncentracija histamina, materije koja se oslobađa i u samom organizmu u toku reakcije preosetljivosti. Kod nekih osoba ova količina histamina dovoljna je da dovede do pojave simptoma astme.

Kod oko 3-10% osoba sa astmom postoji preosetljivost i na sulfite, koji se koriste kao konzervansi u pripremi vina, pa je očekivano da će konzumacija vina od strane ovih osoba biti praćena pogoršanjem simptoma astme.

Simptomi preosetljivosti uglavnom se brzo ispoljavaju, odmah nakon ispijanja alkohola. Kod nekih osoba može postojati odložena reakcija.

Najbolji način za sprečavanje reakcije preosetljivosti jeste izbegavanje provocirajućih faktora. Ukoliko je prepoznato neko alkoholno piće kao provocirajući faktor astme, potrebno je izbegavanje konzumacije tog pića. Bela vina i “cider” uglavnom mogu sadržati veću koncentraciju sulfita, dok crna vina i neke vrste piva imaju veći sadržaj histamina. “Čistije” vrste alkoholnih pića, kao što su džin i vodka su bolji izbor, zato što oni sadrže veoma nisku količinu histamina i sulfita.

Dugotrajna konzumacija velikih količina alkohola može imati značajan broj štetnih efekata na zdravlje čoveka. Ukoliko pijete, činite to umereno.