Znaci pogoršanja astme

pogorsanje astmeNakon postavljanja dijagnoze astme, veoma je važno pridržavati se propisane terapije i sprovoditi sve preporučene mere za bolji tretman i održavanje simptoma pod kontrolom. Dobro kontrolisana astma omogućava normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, bez mnogo ograničenja.

I pored uzimanja terapije prema preporučenom režimu, i praćenja svih preporučenih mera, nekada može doći do pogoršanja simptoma astme. Zbog toga je veoma važno prepoznati simptome i znake koji ukazuju na pogoršanje astme.

Posebno bi trebalo obratiti pažnju u slučaju sledećih simptoma:

  • Ukoliko simptomi gušenja i kašlja počnu da se javljaju češće nego uobičajeno, jačeg su intenziteta, i često se javljaju noću i tako remete period odmora.
  • Ograničenja dnevnih aktivnosti, i izostanak iz škole ili sa posla usled napada gušenja i otežanog disanja
  • Pogoršanje rezultata spirometrijskih merenja
  • Češća upotreba inhalatora (pumpica) za smirivanje akutnog napada gušenja (više od 2 puta nedeljno)
  • Potreba za ukazivanjem hitne medicinske pomoći usled astmatičnog napada.

Ukoliko prepoznate ove simptome, potrebno je da se obratite vašem lekaru, kako bi se korigovala postojeća terapija, koja vrlo verovatno nije dovoljno efikasna.

U nekim slučajevima, i pored korigovanja leka i drugih faktora iz svakodnevnog života, vrlo je teško uspostaviti kontrolu nad ispoljavanjem simptoma astme.

Veliki broj osoba postiže bolje rezultate u smirivanju simptoma astme uporednom primenom nekih prirodnih preparata, kojima se dopunjuje dejstvo standardne terapije. Kada su u pitanju prirodni preparati, važno je koristiti proverene, bezbedne preparate, koji ni na koji način ne remete dejstvo standardne terapije, već doprinose boljem kontrolisanju simptoma, i dugoročno gledano, poboljšavaju kvalitet svakodnevnog života osoba koje imaju astmu.

primed2-disilako-2Od prirodnih preparata, izdvajamo PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata deluju na opuštanje disajnih puteva, i smanjuju preosetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha, čime se smanjuje intenzitet i učestalost astmatičnih napada.

PRIMED 2 se može koristiti uporedo sa bilo kojom propisanom terapijom, bez interakcija sa drugim preparatima i lekovima, Takođe, PRIMED 2 nije pokazao nikakva neželjena dejstva na organizam ni pri dugotrjanoj upotrebi.