Aspirinska astma

Aspirinska astmaBogata i kvalitetna ponuda usavršene farmaceutske industrije pomogla je lečenju mnogih bolesti. Ali uporedo sa tim učestale su mnoge alergijske reakcije na lekove. Jedan od jako efikasnih i možda najkorišćeniji lek je aspirin. On je izuzetno dobar i jeftin lek ali ga treba koristiti u pravim indikacijama jer često izaziva alergijske manifestacije sa raznim kljiničkim slikama. Može izazvati angioedem, utrikariju, pa i anafilaktički šok. Specifičnost aspirina kao alergena leži u kliničkoj slici koja se naziva aspirinski trijas: nepodnošenje aspirina, polipi u nosu i bronhijalna astma.

Zbog postojanja fenomena poznatog kao aspirinska astma, lekari ne savetuju pacijentima obolelim od astme uzimanjeaspirina i sličnih lekova protiv bolova. Sreće se kod pojedinih, srećom ne kod svih osoba sa astmom.

Astma izazvana aspirinom je jako težak oblik astme, jedan od najtežih, sa vrlo teškim akutnim napadima koji ne odgovaraju na terapiju. Ovaj oblik astme se jako teško leči, prognoza joj nije dobra, a bolesnik je često zavisan od kortikosteroida. Javlja se sa uzimanjem aspirina ali se nažalost ne povlači prestankom uzimanja ovog leka. Za ovu bolest važi da je aspirin samo okidač, bolest ima svoju autonomiju, potpunu samostalnost.

Teško je odrediti ko je alergičan na aspirin. Često su to osobe koje su imale ponovljene virusne infekcije disajnih organa. U suštini kod osoba sa intolerancijom aspirina postoji intolerancija na sve lekove iz grupe COX-1 inhibitora, a dozvoljena je primena samo lekova iz grupe COX-2 inhibitora. Osobama koje ne podnose aspirin savetuje se da ne uzimaju ni ibuprofen (Brufen) jer u 90% slučajeva postoji unakrsna intolerancija tih lekova. Slično važi i za diklofenak, mada je manja šansa da ovaj lek dovede do inolerancije, mada može da ugrozi osetljive osobe. Savetuje se uzimanje lekova koji su bezopasni, npr paracetamol poznat kao Febricet, jer ima potpuno drugačiji mehanizam delovanja. Kod jakih bolova bezopasna je upotreba Tramadola.