bronhijalna astma

Dobra kontrola astme!

U poslednje vreme se sve veća pažnja poklanja ishodima medicinskih intervencija, koji predstavljaju pokazatelje uspešnosti kontrole bolesti. Ovo je pogotovo važno u hroničnim bolestima sa dugotrajnim tokom, kao što je bronhijalna astma, gde je neophodno redovno pratiti bolesnika. Ustvari, postavlja se pitanje šta je to… Read More »Dobra kontrola astme!

Hronicno-plucno-srce

Astma i srce

Kao posledica strukturnih i funkcionalnih bolesti pluća i plućne vaskularne mreže javlja se poremećaj poznat kao hronično plućno srce. Ovaj poremećaj podrazumeva hipertrofiju (uvećanje) i/ili dilataciju (proširenje) desne komore. Hronično plućno srce se javlja kod 10% svih srčanih bolesnika. Ovaj poremećaj se javlja 5 puta… Read More »Astma i srce

Aspirinska astma

Bogata i kvalitetna ponuda usavršene farmaceutske industrije pomogla je lečenju mnogih bolesti. Ali uporedo sa tim učestale su mnoge alergijske reakcije na lekove. Jedan od jako efikasnih i možda najkorišćeniji lek je aspirin. On je izuzetno dobar i jeftin lek ali ga treba koristiti u pravim indikacijama… Read More »Aspirinska astma