Alergija kao uzrok glavobolje

GlavoboljaAlergijski rinitis nastaje kao posledica preosetljivosti organizma na neki od alergena iz vazduha. Karakteristični simptomi uključuju zapušenost nosa, kijanje, svrab i curenje nosa, a može biti prisutno i suzenje očiju. Kao prateći simptom alergijskog rinitisa, često je prisutna i glavobolja različitog intenziteta.

U nekoliko studija zapažena je češća pojava migrenozne glavobolje kod osoba sa alergijskim rinitisom, u odnosu na pojavu glavobolje kod osoba koje nemaju problem sa alergijama. Alergijski rinitis može uticati i na učestalost javljanja glavobolje.

Kako alergijska reakcija utiče na pojavu glavobolje?
Glavobolja udružena sa alergijskim rinitisom može biti posledica oslobađanja takozvanih medijatora zapaljenja. Zapaljenska reakcija praćena je oslobađanjem histamina, prostangladina, leukotrijena i serotonina. Svi ovi medijatori zapaljenja mogu biti povezani sa nastankom glavobolje. Takođe, otok sluzokože nosa izaziva zapušenost nosa i otežano disanje kroz nos, pa u toku spavanja može doći do nastanka sleep apneje, koja remeti kvalitet sna i odmora i posredno može uticati na pojavu glavobolje. Pored toga, alergija pogoršava simptome anksioznosti i depresije. To može uticati na učestalost glavobolje, i na subjektivni doživljaj intenziteta glavobolje.

Kako se leči glavobolja povezana sa alergijskim rinitisom?
U tretmanu glavobolje povezane sa alergijskim rinitisom, osnovni princip je delovanje na uzrok problema, a to je alergijska reakcija. Ovaj pristup obuhvata primenu lekova u vidu inhalacija, koji utiču na smanjenje zapaljenske reakcije, lekova koji smanjuju oslobađanje histamina i drugih medijatora zapaljenja, kao i primenu sprejeva za nazalnu primenu, koji deluju lokalno na smanjenje otoka sluzokože nosa i olakšavaju disanje.

Pored lekova, postoje i neke mere koje se mogu sprovoditi u kućnim uslovima, kao i prirodni preparati koji pomažu u tretmanu alergijskog rinitisa. Između ostalog, na ublažavanje glavobolje izazvane alegijskim rinitisom, povoljno utiče primena vlažnih, toplih obloga na lice, udisanje tople vodene pare. Takođe, savetuje se povećan unos tečnosti koji utiče na lakšu eliminaciju gustog sekreta iz nosa i disajnih puteva. Od prirodnih preparata izdvajamo PRIMED 2 Diši lako, kao i medicinsku gljivu Reishi. PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi meda i kalcijuma koji povoljno utiče na smanjenje preosetljivosti disajnih puteva i organa na alergene iz vazduha. Reishi je jedna od medicinskih gljiva sa mnogostrukim pozitivnim dejstvima na organizam čoveka. Aktivni sastojci gljive Reishi smanjuju oslobađanje histamina, jednog od glavnih medijatora zapaljenja, a imaju i protivupalno dejstvo. Kombinacijom ova dva dejstva, Reishi može doprineti bržem povlačenju simptoma slergijskog rinitisa i drugih reakcija preosetljivosti.

Izvori:
http://www.achenet.org/resources/allergy_rhinitis_and_migraine_headache/
http://acaai.org/allergies/symptoms/allergy-headaches
https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/allergy-sinus-headaches

Znaci pogoršanja astme

pogorsanje astmeNakon postavljanja dijagnoze astme, veoma je važno pridržavati se propisane terapije i sprovoditi sve preporučene mere za bolji tretman i održavanje simptoma pod kontrolom. Dobro kontrolisana astma omogućava normalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti, bez mnogo ograničenja.

I pored uzimanja terapije prema preporučenom režimu, i praćenja svih preporučenih mera, nekada može doći do pogoršanja simptoma astme. Zbog toga je veoma važno prepoznati simptome i znake koji ukazuju na pogoršanje astme.

Posebno bi trebalo obratiti pažnju u slučaju sledećih simptoma:

 • Ukoliko simptomi gušenja i kašlja počnu da se javljaju češće nego uobičajeno, jačeg su intenziteta, i često se javljaju noću i tako remete period odmora.
 • Ograničenja dnevnih aktivnosti, i izostanak iz škole ili sa posla usled napada gušenja i otežanog disanja
 • Pogoršanje rezultata spirometrijskih merenja
 • Češća upotreba inhalatora (pumpica) za smirivanje akutnog napada gušenja (više od 2 puta nedeljno)
 • Potreba za ukazivanjem hitne medicinske pomoći usled astmatičnog napada.

Ukoliko prepoznate ove simptome, potrebno je da se obratite vašem lekaru, kako bi se korigovala postojeća terapija, koja vrlo verovatno nije dovoljno efikasna.

U nekim slučajevima, i pored korigovanja leka i drugih faktora iz svakodnevnog života, vrlo je teško uspostaviti kontrolu nad ispoljavanjem simptoma astme.

Veliki broj osoba postiže bolje rezultate u smirivanju simptoma astme uporednom primenom nekih prirodnih preparata, kojima se dopunjuje dejstvo standardne terapije. Kada su u pitanju prirodni preparati, važno je koristiti proverene, bezbedne preparate, koji ni na koji način ne remete dejstvo standardne terapije, već doprinose boljem kontrolisanju simptoma, i dugoročno gledano, poboljšavaju kvalitet svakodnevnog života osoba koje imaju astmu.

primed2-disilako-2Od prirodnih preparata, izdvajamo PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi meda i kalcijuma. Aktivni sastojci preparata deluju na opuštanje disajnih puteva, i smanjuju preosetljivost disajnih organa na alergene iz vazduha, čime se smanjuje intenzitet i učestalost astmatičnih napada.

PRIMED 2 se može koristiti uporedo sa bilo kojom propisanom terapijom, bez interakcija sa drugim preparatima i lekovima, Takođe, PRIMED 2 nije pokazao nikakva neželjena dejstva na organizam ni pri dugotrjanoj upotrebi.

Uticaj prehlade na pogoršanje simptoma astme

Prehlada, ili obična prehlada je uglavnom kratkotrajno virusno oboljenje, koje traje oko 5-7 dana, i po pravilu ne ostavlja nikakve posledice, Za osobe sa astmom, obična prehlada vrlo često nije obična, već može provocirati pogoršanje kliničke slike, sa tipičnim simptomima astmatičnog napada. Simptomi astmatičnog napada uključuju značajno otežano disanje, osećaj gušenja i nedostatka vazduha, i u slučaju razvoja astmatičnog statusa, nekada mogu i ugroziti život obolelog.

Astmatičari imaju prenaglašenu reakciju imuniteta i kada je virusna infekcija u pitanju, te su tako i simptomi prehlade i gripa znatno izraženiji u odnosu na njihovo ispoljavanje kod osoba koje nemaju astmu. Vrlo često, prenaglašena reakcija na prehladu dovede do ispoljavanja astmatičnog napada.

Zbog toga, veoma je važno voditi računa o prevenciji virusnih infekcija, kako bi se izbeglo pogoršanje simptoma astme, i sledstvena primena visokih doza lekova za smirivanje akutnog astmatičnog napada.

Mere prevencije virusnih infekcija zajedničke su za sve, bez obzira da li se radi o zdravoj osobi, ili je u pitanju osoba koja ima astmu. One obuhvataju izbegavanje zatvorenih prostorija gde boravi veći broj ljudi, redovno pranje ruku i izbegavanje kontakta sa obolelima od virusnih infekcija. Takođe, zdrava i redovna ishrana ima veliki uticaj na pravilno funkcionisanje imuniteta, pa svakako može doprineti smanjenju rizika od obolevanja.

Ukoliko ipak dođe do prehlade, najbolja preporuka je obezbediti uslove za pravilan oporavak. Dakle, što više odmora, dosta toplih napitaka, ishrana sa većim sadržajem vitamina, a u slučaju povišene temperature indikovana je primena lekova koji utiču na njeno snižavanje. Takođe, upotreba dekongestanata (lekova koji smanjuju otok sluzokože nosa) je od velike koristi. Osobe sa astmom bi trebalo da izrazito poštuju pomenute preporuke, kako bi se sprečilo dalje pogoršanje simptoma koji mogu voditi u astmatični napad.

Postoji i veliki broj preparata koji se koriste kao pomoćna sredstva u tretmanu, za brže i efikasnije povlačenje simptoma. Od prirodnih preparata posebno izvajamo preparat PRIMED 2 Diši lako.

PRIMED 2 je prirodan preparat na bazi meda i kalcijuma. Povoljno deluje na razgradnju i iskašljavanje gustog bronhijalnog sekreta, čime se oslobađaju disajni putevi i olakšava disanje. Takođe, preparat utiče na opuštanje disajnih puteva i smanjenje preosetljivosti disajnih puteva na alergene iz vazduha, smanjeujući intenzitet i učestalost astmatičnih napada. Redovnom upotrebom pomaže u pravilnom regulisanju simptoma astme i drugih disajnih tegoba uzrokovanih infekcijom ili preosetljivošću disajnih puteva.

6 načina za smanjenje izloženosti polenu

alergija na polen


Polen raznih vrsta trava je najćešći uzročnik reakcija preosetljivosti.

U zavisnosti od vremena cvetanja, razlikuje se i doba u toku godine kada će se pojaviti karakteristični simptomi preosetljivosti kod predisponiranih osoba.

Čestice polena imaju malu masu, tako da se vrlo lako šire putem vazduha i mogu dospeti i u unutrašnjost stambenog i radnog prostora, kao i u automobile i druga prevozna sredstva. Dakle, kako je nemoguće eliminisati polen iz vazduha, postoje određeni postupci koji pomažu da se smanji izloženost osetljive osobe polenu, i na taj način prevenira pojava simptoma preosetljivosti.

Kada je u pitanju boravak napolju, savetuje se sledeće:

 • Proverite izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu pre planiranja aktivnosti koje uključuju boravak na otvorenom prostoru.
 • Ograničite vreme boravka napolju ujutru i oko podneva, kada je koncentracija polena u vazduhu najveća.
 • Nosite naočare, kako bi sprečili kontakt polena sa sluzokožom očiju.
 • Ne izlazite napolje u toku košenja trave. Ukoliko sami kosite travu, obavezno nosite zaštitnu masku.
 • Kada birate mesto za odmor, birajte predele sa manjom koncentracijom polena u vazduhu.
 • Presvucite se nakon ulaska u stan ili kuću. Takođe, poželjno je i da operete kosu, zato što se čestice polena mogu zadržati u kosi, i na taj način dospeti u stambene prostorije.

Ovim metodama se može uticati na učestalost i izraženost simptoma. Međutim, veoma je teško, zapravo nemoguće u potpunosti izbeći kontakt sa polenom, tako da će s’ vremena na vreme sigurno doći do pojave simptoma preosetljivosti.

Kada dođe do pojave karakterističnih simptoma preosetljivosti, na raspolaganju imamo veći broj lekova i preparata koji dovode do smanjenja akutnih simptoma kao što su curenje nosa, kijanje, suzenje očiju i drugi, ili imaju produženo dejstvo, smanjujući mogućnost javljanja reakcija preosetljivosti.

Pored dostupnih lekova iz domena zvanične medicine, na raspolaganju imamo i veliki broj prirodnih preparata koji mogu imati izraženo pomoćno dejstvo u tretmanu preosetljivosti. Naša preporuka je preparat PRIMED 2.

primed2-disilako-2

PRIMED 2 Diši lako je prirodan preparat na bazi kristalisanog lipovog meda i kalcijuma.

Aktivni sastojci preparata smanjuju osetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i deluju na opuštanje disajnih puteva.

Ovim dejstvom, preparat PRIMED 2 pomaže uklanjanju aktivnih simptoma i smanjuje intenzitet i učestalost reakcija preosetljivosti.