Prestanak pušenja, najbolji vid prevencije HOBP-a.

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) karakteriše se ograničenjem (smanjenjem) protoka vazduha u disajnim putevima. Ograničenje protoka vazduha je progresivno i udruženo sa zapaljenjskom reakcijom pluća na štetne čestice ili gasove.
Kod bolesnika sa HOBP manji su otvori disajnih puteva. U njih ulazi manje vazduha zato što su zidovi disajnih puteva zadebljali i otečeni, disajni putevi su stisnuti pod uticajem malih mišića koji ih okružuju i u njima se stvara sluz koju bolesnik iskašljava.
Od HOBP najčešće obolevaju pušači ili bivši pušači, osobe koje žive u kućama sa mnogo gasova (sagorevanje u pećima za zagrevanje prostorija) ili one koje su radile na mestima gde je bilo puno prašine i dima. Većina bolesnika sa HOBP ima preko 40 godina, ali mogu oboleti i mlađi ljudi.
Osobe koje boluju od HOBP žale se na kašalj i iskašljavanje sluzavog ili “prljavog” ispljuvka, otežano dišu, guše se, ostaju bez daha prilikom fizičkog napora i potrebno im je duže vreme da se oporave nakon prehlade. Sa napredovanjem bolesti, tegobe postaju sve izraženije. Većina pacijenata kasno se javlja lekaru i smatra da je kašalj normalna pojava zbog pušenja.
Kada se jave lekaru koji dijagnostikuje pravu prirodu bolesti, pacijenti dobijaju savet o daljem lečenju:
prestanak pušenja (najvažniji i najbolji način da pomognete svojim plućima);
izbegavanje mesta gde se puši, dima i mirisa koji vam smetaju;
provetravanje prostorija u stanu;
redovno uzimanje lekova i
redovne vežbe disanja.
Za lečenje HOBP koriste se lekovi koji otklanjaju simptome širenjem disajnih puteva, smirivanjem upale i infekcije, a po potrebi i drugi za jačanje snage srčanog mišića. Za lečenje HOBP koriste se dozni aerosoli, tzv. pumpice pomoću kojih se lek unosi udisanjem (inhalacionim putem). To je najbolji, najkorisniji i najmanje štetan vid terapije jer lek deluje direktno na oboleli organ, unosi se mala doza, brzo se otklanjaju simptomi i nema neželjenih efekata. Treba naglasiti kako je pogrešno mišljenje da su pumpice štetne jer navodno stvaraju naviku i imaju negativan efekat.
U toku epidemija gripa i respiratornih infekcija bolesnicima se preporučuje vakcinacija.
U uznapredovalom stadijumu oboljenja, kada je kiseonik u krvi znatno niži, bolesnicima koji ispunjavaju uslove propisuje se dugotrajna oksigenoterapija u kućnim uslovima (DOT). Ona podrazumeva upotrebu kiseonika preko aparata koji se zove koncentrator kiseonika u kućnim uslovima. Tako je pacijent na stalnoj oksigenoterapiji (najmanje 16 sati u toku dana), i manje su potrebe za bolničkim lečenjem.
HOBP je bolest od koje svake godine oboleva sve više ljudi i predstavlja veliki zdravstveni i socio-ekonomski problem pa je prevencija u smislu prestanka pušenja najbolji način za smanjenje učestalosti tog oboljenja.
primed-2Primed 2 diši lako se preporučuje osobama koje boluju od HOBP-a u cilju olakšavanja tegoba. Aktivni sastojci preparata pomažu razgradnju i iskašljavanje gustog sekreta, olakšavajući protok vazduha u disajnim putevima. Može se koristiti radi što efikasnijeg odvikavanja od pušenja na indirektan način preko pročišćavanja disajnih kanala i na taj način smanjivanja katrana u plućima koji stvara zavisnost.

 

[spider_facebook id=”2″]

Dobra kontrola astme!

Bronhijalna-astmaU poslednje vreme se sve veća pažnja poklanja ishodima medicinskih intervencija, koji predstavljaju pokazatelje uspešnosti kontrole bolesti. Ovo je pogotovo važno u hroničnim bolestima sa dugotrajnim tokom, kao što je bronhijalna astma, gde je neophodno redovno pratiti bolesnika.
Ustvari, postavlja se pitanje šta je to dobra kontrola astme, odnosno koji su to pokazatelji koji na pravi način odražavaju uspeh terapije? Pored toga, važno je da pokazatelji kontrole bolesti budu validni, pouzdani i osetljivi na promenu tokom vremena.
Pokazatelji kontrole astme mogu da budu objektivni i subjektivni parametri.
Objektivni parametri obuhvataju najčešće konvencionalne pokazatelje ishoda medicinskih intervencija u astmi, koji se rutinski dugo godina primenjuju, kako u kliničkim ispitivanjima, tako i u kliničkoj praksi. To su prvenstveno parametri plućne funkcije (spirometrijski testovi, vrednosti i dnevne varijacije vrednosti vršnog ekspirijumskog protoka – PEF-a izmerene pikfloumetrom), fizikalni nalaz na plućima, terapijski zahtevi (dnevna potreba za kratkodelujućim b2-agonistima ili količina lekova koja je neophodna za održavanje kontrole bolesti), reaktivnost disajnih puteva, različiti markeri inflamacije (iz sputuma, bronhijalnog lavata, urina, krvi ili izdahnutog vazduha) i broj hospitalizacija (najčešće tokom prethodne godine).
Sa druge strane, u subjektivne pokazatelje kontrole astme spadaju simptomi (registrovani najčešće u dnevniku simptoma) i kvalitet života bolesnika.
Važno je istaći da treba pratiti istovremeno, kako objektivne, tako i subjektivne parametre kontrole astme, s obzirom na to da predstavljaju različite aspekte ispoljavanja oboljenja i da je pokazano da nisu uvek u dobroj korelaciji. Tako se, na primer, respiracioni simptomi mogu znatno popraviti uprkos prisutnoj bronhijalnoj hiperreaktivnosti (BHR) i evidentnoj bronhijalnoj opstrukciji, što znači da asimptomatsko stanje ne ukazuje na normalizaciju BHR i bronhijalne opstrukcije. Takođe je u brojnim kliničkim ispitivanjima pokazano odsustvo značajne povezanosti između kvaliteta života i plućne funkcije bolesnika sa astmom.
Bronhijalna astma je hronična respiratorna bolest koja se histološki karakteriše inflamacijom disajnih puteva i mukusnom hipersekrecijom, a klinički, reverzibilnom opstrukcijom protoku vazduha u disajnim putevima i specifičnim simptomima koje saopštava pacijent. Prisustvo pobrojanih karakteristika astme i stepen njihove izraženosti koristi se za procenu kontrole bolesti.
Međunarodne smernice za lečenje astme ukazuju na to da primarni cilj lečenja treba da bude optimalna kontrola bolesti, koja podrazumeva minimalnu pojavu dnevnih i noćnih simptoma i bronhokonstrikcije, kao i potrebu za kratkodelujućim b2-agonistima. Na taj način se smanjuje rizik za egzacerbacije bolesti koje mogu ugrožavati život, kao i dugotrajni morbiditet.
Dobra kontrola astme podrazumeva ispunjenje sledećih uslova:
minimalni hronični simptomi, uključujući i noćne,
minimalne (retke) egzacerbacije,
minimalna upotreba b2-agonista, tj po potrebi, a najbolje bez,
bez ograničenja fizičke aktivnosti, uključujući vežbanje,
cirkadijalne varijacije PEF-a manje od 20%,
(skoro) normalan PEF,
minimalni neželjeni efekti lekova (ili bez)

Pleurisy, X-ray

Zapaljenje plućne maramice

Pleurisy, X-rayZapaljenje plućne maramice ili pleuritis je zapaljenje dvoslojne maramice koja obavija pluća i između čijih listova se nalazi mala količina tečnosti koja omogućava nesmetane pokrete pluća. Pleuritis se javlja kao komplikacija raznih bolesti.
Kada je upaljena,dva lista plućne maramice ne mogu da klize jedan preko drugog i to je ono što prouzrokuje simptomatologiju. Simptomi su jako neprijatn, javlja se oštar bol pri disanju koji prolazi na upotrebu lekova protiv bolova.
Oboljenja tokom kojih može doći do pojave pleuritisa su: pneumonija, autoimune bolesti, tuberkuloza, plućna embolija, trauma grudnog koša, prelom rebara, tumori pluća, postoperativne komplikacije, metabolički poremećaji…
Simptomi koji ukazuju na razvoj pleuritisa!
Na ovu bolest nam ukazuju sledeći simptomi: bol u grudima, nedostatak daha, suvi uporan kašalj, povišena temperatura zavisno od uzroka, noćno znojenje, glavobolja, anoreksija i gubitak u težini,
Oštar bol u grudima se javlja i pogoršava sa kašljanjem, kijanjem i dubokim disanjem. U nekim slučajevima, bol se širi od grudi pa prema ramenima. Kada se kao komplikacija pleuritisa javi akumulacija tečnosti (pleuralni izliv) između listova maramice obično dolazi do prestanka simptoma, jer tečnost služi kao mazivo. Ovo poboljšanje je prolaznog karaktera jer pleuralni izliv sam po sebi ima svoje simptome koji mogu biti još i teži.
Postavljanje dijagnoze pleuritisa.
Kliničkim pregledom stetoskopom se može čuti struganje kao posledica trenja između dva lista maramice. Rengenski snimak pluća pokazuje određene promene, ali to nije dovoljno za postavljanje dijagnoze. Da bi se ozbiljna stanja isključila ponekada je potrebno uraditi skener (komjuterizovana tomografija) i nuklearnu magnetnu rezonancu grudnog koša.
Testovi krvi pokazuju postojanje infekcije ili nekih autoimunih bolest koje su često povezane sa ovim stanjem.
Biopsija pleure se izvodi ukoliko se javi sumnja na postojanje malignog procesa ili tuberkuloze. Takođe, na punktiranom sadržaju se mogu raditi serološki, mikrobiološki i citološki testovi.
Invazivni metoda kojom se  ankim cevima sa malim kamerama na vrhu ulazi u grudnu duplju (torakoskopija) i vrši snimanje unutrašnjosti je još jedna od metoda dijagnostike bolesti.
Kako se leči pleuritis?
Nаjvаžniji cilj u lečenju pleuritisa je smanjivanje infekcije koje se postiže antibioticima ukoliko je infekcija bakterijskog porekla, ali kod virusnih infekcija oni nisu efikasni, već ova oboljenja često prolaze sama od sebe. Kod pleuritisa tuberkuloznog porekla, potrebna je kombinacija tri antibiotika.
Lekovi protiv zapaljenja i bolova pomažu u smanjivanju simptoma (Ibuprofen i Aspirin), kao i lekovi protiv kašlja ukoliko taj simptom postoji.
Ukoliko postoji veća količina tečnosti usled zapaljenja pleure, ta tečnost se mora evakuisati što se postiže punkcijom u bolničkim, ili ambulantnim uslovima.
Lečenje osnovnog oboljenja koje izaziva pleuritis je obavezno.

hladnoca

Respiratorne infekcije i hladan vazduh okidač za astmu

hladnocaHladan vazduh deluje na disajne puteve tako što provocira disajne puteve, steže bronhije i predstavlja okidač za astmatični napad. Astmatičarima ne prija ni boravak u zatvorenim, zagušljivim prostorijama sa puno ljudi jer tu cirkuliše veliki broj virusa koji mogu da izazovu pogoršanje bolesti. Ovo su razlozi zbog kojih astmatičari moraju da vode mnogo više računa o svom zdravlju za vreme zimskog perioda.
Vremenke prilike su ono što u zimskom periodu natera mnoge pacijente u pulmološke klinike zbog čestih pogoršanja bolesti, a nije malo ni onih kojima je hladnoća ili virusna infekcija po prvi put pokrenula astmatični napad.
Astma se ispoljava najčešće pre 25. godine života. Sklonost ka astmi može da postoji godinama i onda je u jednom trenutku dovoljan samo okidač,neki alergen, virusna infekcija, zagađenje vazduha,dim,magla,hladan vazduh da pokrene astmatični napad.
Respiratorne infekcije i hladan vazduh okidač za astmu
Virusna infekcija može da bude ponekad okidač za astmatični napad. Astma je hronično zapaljenje disajnih puteva čija je posledica povećana reaktivnost bronhija i sklonost ka njihovom sužavanju. Kada i u kojoj meri će se ispoljiti napad astme zavisi od vremenskih prilika i od izloženosti virusima.
Izlazak iz tople prostorije na hladan vazduh može takođe da provocira napad astme. U ovom slučaju astma može da se manifestuje samo kao kašalj koji se ponavlja. Pored toga moguća je pojava i vizinga odnosno sviranja i zviždanja u grudima, kao i osećaja teskobe koji ne dozvoljava pacijentu da udahne vazduh punim plućima. Ako neko svaki put kada uđe u zadimnjenu i zagušljivu prostoriju počne da kašlje, trebalo bi da se obrati svom lekaru da vidi da li je astma u pitanju.
Bronhije kod astmatičara reaguju veoma brzo na nadražaj, sužavaju se i pune se sekretom koji se pojačano luči. Zbog suženja bronhija i pojačane količine sluzi, počinje kašalj, kao i sviranje u grudima.
Treba znati da svaka pojava sviranja u grudima nije ujedno znak i da postoji astma. Dešava se da neko dobije bronhitis koga prati sviranje u grudima i da pri tome nema astmu. Takođe,i kod drugih infekcija sa povećanom temperaturom, može doći do sužavanja disajnih puteva i pojave vizinga. Za ovo se obično kaže da se bolest “spustila na pluća”. Ovakvo stanje se leči odgovarajućom terapijom i antibioticima i ne znači da pacijent ima astmu. Ali, ako se svaka prehlada „spušta“ na pluća i ako svaki put postoji sviranje u grudima, to treba da pobudi pažnju lekara i pacijenta i sumnju da je u pitanju bronhijalna astma. Vizing pri disaju se javlja i kod hronične opstruktivne plućne bolesti.
Prvi i najčešći simptom koji upućuje na postojanje astme
Pacijent se obično žali da kašlje, da ga uporno nešto iritira na kašalj. Sa takvim tegobama se najčešće javlja lekaru. Pre dolaska kod pulmologa često bude upućen specijalisti za uho grlo i nos, koji mu može dijagnostikovati alergijski rinitis. Onda bi to ispitivanje trebalo proširiti, da se vidi da li pacijent ima bronhijalnu astmu.

Dijagnostičke procedure koje se rade kada se posumnja na astmu
Prvo i osnovno što se uradi je laboratorijska analiza krvne slike da se razgraniči da li je u pitanju akutna infekcija. Prati se da li je povišena vrednost eozinofila i imunoglobulina E u serumu koji ukazuju na atopijsku konstituciju i sklonost ka alergijama. Čak i ako su ove vrednosti u granicama nornale nije isključeno da se radi o astmi, jer postoji astma koja nije alergijski uzrokovana.
Postojanje astme se dokazuje spirometrijom koja pokazuje da li u plućima postoji opstrukcija. U slučaju postojanja opstrukcije, radi se bronhodilatatorni test sa davanjem leka beta-agonista i prati se odgovor na dati lek,da li se opstrukcija smanjuje u odnosu na početnu opstrukciju. Ukoliko je spirometrijski nalaz normalan, što se dešava kada se bolest smirila, ali ona ipak postoji, radi se bronhoprovokacijski test, kada se histaminom izaziva opstrukcija i ako je on pozitivan, onda je u pitanju astma.

 primed2Primed 2 diši lako je prirodni suplement, napravljen od 100% prirodnih sastojaka, koji na prirodan i efikasan način olakšava tegobe sa disanjem i pomaže u cilju smanjivanja simptoma astme,alergija, sinusitisa, bronhitisa, hronične opstruktivne bolesti pluća, pušačkog kašlja… Ovaj prirodni preparat deluje kao prirodni bronhodilatator i širi disajne puteve, razmekšava sekret prisutan u disajnim putevima i olakšava njegovo izbacivanje.

 

hobp-2

Simptomi hronične opstruktivne bolesti pluća

hobp-2NEDOSTATAK VAZDUHA
U prvim fazama bolesti se može javiti nedostatak vazduha koji se pogoršava tokom vežbanja ili napora.Vremenom, kako bolest odmiče otežano disanje se javlja i dok radite najjednostavnije aktivnosti. Uzrok otežanog disanja je smanjena elastičnost plućnog tkiva.
KAŠALJ
Kašalj koji se javlja kod hronične opstruktivne bolesti pluća je stalan, prisutan gotovo uvek i to je jedan od prvih znakova hronične opstruktivne bolesti pluća. Ono što ga razlikuje od drugih vrsta kašlja je to što on ne prolazi, ili samo na kratko se smiri, ali se vrlo brzo vrati i ne reaguje na lekove za ublažavanje kašlja.
ZVIŽDANJE U PLUĆIMA
Kada su disajni putevi suženi, vazduh otežano prolazi i pri tome dolazi do pojave zvučnih fenomena koje nazivamo zviždanje. Taj zvuk se može javiti povremeno i kod zdravih ljudi, ali ako je on učestao i ako traje duže od mesec dana, postoji velika verovatnoća da patite od hronične opstruktivne bolesti pluća.
BOL U GRUDIMA
Bol u grudima je jedan od najčešćih simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća. Bol je najčešće praćen kratkoćom daha. Ako uz ove simptome još imate i prisutan, upotran kašalj, svakako posetite lekara jer je moguće da imate HOBP.
UMOR
Hroničan umor je jedan od najuobičajnijih simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća. Njega izaziva otežano disanje i smanjen dotok kiseonika u sve telesne ćelije. Smanjena tolerancija napora, brzo zamaranje, hronični umor koji je prisutan bez obzira na dovoljno sna su definitivni razlozi za brigu i alarm da se trebate javiti lekaru.
POVIŠENA TEMPERATURA
Povišena temperatura koja se često javlja kod osoba sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, ne mora biti nužno uzrokovana infekcijom pluća. Ipak, hronična opstruktivna bolest pluća može povećati rizik od nastanka plućne infekcije.
ZABORAVNOST I LOŠA KONCENTRACIJA
Zbog hroničnog nedostaka kiseonika i slabog dotoka krvi u mozak mogu nastati promene raspoloženja i problemi sa pamćenjem kod osoba obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća. Oko 40 % osoba, koje boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, u isto vreme pate i od depresije.
VELIKI GUBITAK NA TEŽINI
Oko 25 % osoba koje pate od hronične opstruktivne bolesti pluća, smršaju iz neobjašnjivih razloga i imaju probleme da težinu vrate na normalan, zdrav nivo. Zbog nedostatka kiseonika i smanjenog dotoka krvi u mišićima dolazi do gubitka na mišićnoj masi.
OTICANJE STOPALA I GLEŽNJEVA
Ovakvi otoci se javljaju kod osoba sa teškim oblikom hronične opstruktivne bolesti pluća. Skupljanje tečnosti u ekstremitetima je uzrokovano smanjenom funkcijom bubrega koji ne primaju dovoljnu količinu kiseonika putem krvi.

 primed2Primed 2 diši lako je prirodni suplement, napravljen od 100% prirodnih sastojaka, koji na prirodan i efikasan način olakšava tegobe sa disanjem i pomaže u cilju smanjivanja simptoma astme,alergija, sinusitisa, bronhitisa, hronične opstruktivne bolesti pluća, pušačkog kašlja… Ovaj prirodni preparat deluje kao prirodni bronhodilatator i širi disajne puteve, razmekšava sekret prisutan u disajnim putevima i olakšava njegovo izbacivanje.

 

 

Hipoksija kod astme

hipoksija kod astme

Hipoksija je smanjen nivo kiseonika u organizmu tj. ćelije ne dobijaju dovoljno kiseonika, smanjena oksigenacija tkiva. Hipoksemija je stanje smanjene oksigenacije arterijske krvi. Hipoksija može da dovede do klasičnih simptomi astme, kao što su:

 • šištanje
 • stezanje u grudima
 • kašalj
 • kratak dah

Hipoksija se dijagnostikuje merenjem saturacije kiseonika. Ovo se može postići uz upotrebom pulsnog oksimetra ili merenjem gasova iz arterijske krvi. Oksimetrija je neinvazivna metoda za praćenje zasićenosti kiseonikom. Pulsni okimetar izražava očitan kiseonik u krvi kao procenat. Normalna vrednost je 95-100 procenata u zavisnosti od kliničkog stanja. Vrednosti ispod 90 odsto su gotovo uvek abnormalne.

Uzroci hipoksije

U patofiziologiji astme hipoksija  nastaje kao rezultat upale i sužavanja disajnih puteva koji onemogućavaju da se dovoljna količina kiseonika obezbedi organizmu.

Hipoksija može biti posledica i drugih bolesti, kao što :

 • Kongestivna srčana insuficijencija
 • HOBP
 • Visoka nadmorska visina
 • Karcinom pluća
 • Hipoventilacioni sindrom kod gojaznih
 • Upala pluća
 • Plućna embolija

Znaci i simptomi hipoksije

 • konfuzija
 • cijanoza- plavičasta prebojenost kože
 • euforija
 • glavobolja
 • povišen krvni pritisak
 • nesvestice
 • kratkoća daha i otežano disanje
 • znojenje
 • ubrzano lupanje srca
 • ubrzano disanja
 • problemi sa vidom

Može li se hipoksije pratiti u kućnim uslovima?

Pomoću pulsnog oksimetra, koji možete kupiti u prodavnicama opremljenim ovim uređajima, možete meriti svoj status kiseonika u krvi. Hipoksija se smatra urgentnim stanjem i niže vrednosti kiseonika na pulsnom oksimetru koje ste izmerili u kućnim uslovima zahtevaju medicinsku intervenciju.

Kako se leči hipoksija?

Tretman hipoksije uključuje podizanja nivoa kiseonika. U kratkom  vremenskom intervalu organizmu se obezbeđuje veća količina kiseonika kako bi se povećala saturacija. Kiseonik se dobija preko nosa pomoću nazalne kanile ili nosno usne maske za kiseonik.

U lečenju astme za popravljanje hipoksije koriste za i lekovi. Albuterol i ostali kratko-delujući beta agonisti će osloboditi disajne puteve. Inhalacioni  ili sistemski steroidi će smanjiti upalu i otvoriti disajne puteve.

Da li je moguća prevencija hipoksije?

Najbolji način za prevenciju hipoksije je da držite astmu pod kontrolom, redovna terapija i merenje kiseonika pulsnim oksimetrom u slučaju teških oblika astme.

Prirodno resenje za astmu je PRIMED 2 DISI LAKO. Ovaj prirodni preparat je napravljen na bazi kristalizovanog lipovog meda i prirodnog kalcijuma i moze Vam pomoci da uspesno otklonite simptome astme. Ovaj prirodni preparat sadrzi mnostvo korisnih materija koje stimulisu rad disajnih organa. Njegovu osnovnu komponentu čini lipov med koji je najkvalitetniji monoflorni med. Zbog svojih osobenosti ima blagotvoran uticaj kod prehlade, kijavice, upale disajnih I probavnih organa, pomaže pri iskašljavanju, olakšava izbacivanje sekreta iz nosa I grla, ima izraženo antibakterijsko dejstvo I kao takav predstavlja idealnu komponentu ovog preparata. Njegovo dejstvo upotpunjuje kalcijum iz prirodnih izvora, koji se lako apsorbuje zbog prisustva čistog, prirodnog meda I čija je iskoristljivost u organizmu velika, jer brzo dospeva do disajnih puteva, pročišćava ih I čini otpornijim na alergene iz vazduha.

Primed 2 diši lako uspešno otklanja simptome astme, bronhitisa, alergijskog rinitisa, sinusitisa i pušačkog kašlja.

Primed 2 diši lako smanjuje osetljivost na alergene, deluje bronhodilatatorno i pomaže regeneraciju sluzokože disajnih puteva.Umiruje kašalj I ublažava iritaciju sluzokože disajnih puteva

Podstiče razvodnjavanje guste bronhijalne sekrecije. Njegovi aktivni sastojci izazivaju širenje vazdušnih kanala, a samim tim omogućavaju lakše iskašljavanje nakupljenog sekreta. Pored toga, Primed 2 ublažava gušenja i proređuje asmatične napade I čini ih slabijim po intenzitetu.

Potpuno je prirodan I može da se koristi kao dodatak standardnoj terapiji astme. Uzima se jedna do dve kafene kasicice dnevno, u zavisnosti od tezine tegoba, pola sata pre ili dva sata nakon obroka.

primed 2

Prirodan preparat Primed 2 možete kupiti u Primed biljnim apotekama ulica Vojvode Stepe 120, Primed Biošop, ulica Knez Mihajlova 21a, TC Milenijum, lokal 54, Primed Biošop 2, ulica Jurija Gagarina 151g, TC Piramida ,lokal10.

Telefoni za informacije: 0113912431, 0113288948, 0112168073

 

 

gorusica

Prirodni lekovi kod alergijske astme

gorusicaAlergijska astma je hronična plućna bolest koju karakterišu tegobe pri disanju, napadi kašlja i povećana proizvodnja sluzi prilikom periodičnih napada. Alergijska astma čini većinu od ukupnog broja plućnih bolesti. Napad alergijske astme mogu da izazovu sveža pokošena trava, polen u vazduhu, prašina, dlake kućnih ljubimaca, grinje. Postoje određeni dugo delujući i kratko delujući lekovi koji se koriste u terapiji alergijske astme i koji jako dobro drže ovu vrstu astme pod kontrolom. Takođe, postoje i kućna pomoćna sredstva koja mogu takođe pomoći u prevenciji napada alergijske astme.
1. Med je jako delotvoran lek protiv astme. Uzmite kašičicu meda pomešanu u čaši vode, svaki dan, redovno, i do tri puta dnevno da biste umirili simptome alergijske astme.
2. Beli luk je dobar lek za astmu i alergije. Napravite čaj od đumbira i belog luka tako što ćete ih pustiti da zajedno ključaju u vodi. Procedite dobijenu tečnost i koristite dok se simptomi astme ne smire.
3. Začin kurkuma ima antiupalno dejstvo i može pomoći u oslobađanju od astmatičnih napada i alergija. Uzmite jednu čajnu kašičicu praha kurkume pomešanu sa čašom mleka 2 do 3 puta dnevno. Kurkuma se koristi kao prirodno sredstvo u lečenju problema sa probavom i mnogih drugih tegoba.
4. Pomešajte ulje poljske gorušiće sa uljem eukaliptusa u jednakim razmerama i utrljajte tu mešavinu na područje vaših grudi i vrata kako bi trenutno smirili simptome astme.
5. Crni luk ima takođe anti-upalna svojstva koja pomažu u otvaranju disajnih puteva prilikom astmatičnih napada. Dodajte kuvani luk u vašu ishranu da biste smanjili tegobe pri disanju. Anti- upalna svojstva luka takođe smanjuju stezanje disajnih puteva prilikom astmatičnog napada.
6. Uzimajte vitamine kao što su folna kiselina, vitamin B12 i vitamin C. Studije su pokazale da folna kiselina može smanjiti alergije i pomoći u smanjivanju upale. Vitamin C ili hrana koja sadrži vitamin C, kao što su pomorandže, kivi i sok od limuna sadrže antioksidanse koji su važni u borbi protiv alergija povezanih s astmom.
7. Feferoni mogu pomoći da se prirodno otvore disajnii putevi i smanji gušenje. Redovno dodajte feferone u vašu ishranu

8. Primed 2 diši lako je prirodni preparat koji je napravljen po proverenoj recepturi i u svom sastavu ima čist, prirodni med i kalcijum iz prirodnih izvora. Ovaj preparat deluje kao prirodni bronhodilatator, širi disajne puteve, razređuje sekret, olakšava iskašljavanje. Ujedno poboljšava imunitet disajnih puteva i time smanjuje osetljivost pluća na alergene kod alergijske astmeprimed 2

 

Nedostatak cinka i astma

cink

Cink je antioksidans koji ima antiinflamatorna svojstva  I moguću ulogu u patofiziologiji astme.

Niski nivoi cinka povezani su sa povećanom aktivacijom mast ćelija, bazofila i B – limfocita. Ove ćelije su deo imunog sistema i patofiziologije astme. Povećana aktivnost ovih ćelija imunog sistema povezana je sa simptomima astme:

 • šištanje
 • pritisak u grudima
 • nedostatak daha
 • hronični kašalj

Pošto je kod dece sa astmom pronađeno da imaju niži nivo cinka u krvi i kosi, postavlja se pitanje u kakvom su međusobnom odnosu cink I astma

Nijedna studija nije pokazala da nedostatak cinka izaziva simptome astme, ili da suplementacija cinka smanjuje simptome astme .

Promene imunog sistema povezane sa nedostatkom cinka takođe nose povećan rizik za upalu pluća i druge infekcija.

Simptomi nedostatka cinka

Pored povećanog rizika od upala i infekcija, posledica nedostatka cinka može biti i:

 • prehlada
 • dijareja
 • makularna degeneracija
 • loše zarastanje rana
 • osip po koži, posebno oko usta
 • gubitak težine
 • promenjen ukus u ustima
 • pad koncentracije

Simptomi nedostatka cinka mogu biti vrlo nespecifični, zbog čega je blage oblike nedostatka cinka teško dijagnostikovati. Pojedina stanja takođe mogu dovesti do nedostatka cinka :

 • inflamatorne bolesti creva, kao što su Kronova bolest i ulcerativni kolitis
 • vegetarijanstvo
 • trudnoća
 • alkoholizam
 • anemija srpastih ćelija
 • bebe koje nisu dojene

Hrana bogata cinkom

Kvalitetnom ishranom možete obezbediti preporučenu količinu cinka. Sledeće namirnice sadrže cink:

 • Crveno meso
 • Piletina
 • Pasulj
 • Orasi
 • Plodovi mora-posebno kraba i jastog
 • Mlečni proizvodi

Simptomi prekomernog unosa cinka:

 • Abdominalni grčevi
 • Dijareja
 • Glavobolja
 • Mučnina
 • Povraćanje

Pojedini lekovi utiču na apsorpciju cinka. Istovremeno uzimanje hinolonskih antibiotika, npr. Ciprocinal, I suplemenata cinka, remeti pravilnu apsorpciju oba preparata. Diuretici, kao što je hidrohlorotiazid smanjuju nivo cinka. Cink može smanjiti apsorpciju penicilamina, leka koji se koristi u lečenju reumatoidnog artritisa.

Na osnovu trenutno dostupnih studija ustanovljene su opšte zdravstvene beneficije i prednosti za obolele od astme ako održavaju normalan nivo cinka. Dobro isplanirana ishrana treba da obezbedi dovoljno cinka i sprečiti nedostatak cinka. Istraživači će nastaviti da ispituju odnose između cinka i astme da se utvrdi da li suplementacija može da dovede do bolje kontrole astme.

Prirodna pomoć u lečenju astme

prirodna pomoc u lecenju astme

Ovi prirodni dodaci ishrani mogu Vam pomoći u redukciji i kontroli simptoma astme.

Doktori leče astmu raznovrsnim lekovima – među kojima je i teofilin – koji otvaraju bronhijalne cevi. Ovi lekovi poznati kao bronhodilatatori, često se koriste uz inhalator. Postoje mnoge biljke koje su prirodni izvor teofilina, među kojima je glavni u biljkama koje sadrže kofein.

Kafa, čaj i čokolada

Svako od ovih popularnih pića, kao i čokoladna poslastica, potiču od biljaka i ubrajaju se u biljne proizvode. I svako od njih sadrži kofein i druga jedinjenja koja štite od astme. Zapravo kafa, čaj i čokolada sadrže više od kofeina, sadrže još dva glavna prirodna jedinjenja – teobromin i teofilin, koji zajedno sa kofeinom, pripadaju porodici hemikalija koje se zovu ksantini. Ove hemikalije pomažu u zaustavljanju bronhospazma i otvaraju sužene bronhijalne puteve. Nivo ovih antiasmatičnih jedinjenja varira u zavisnosti od jačine vrenja i drugih faktora. Šoljica kafe ima najviši nivo, dok šolja čaja ili kakaoa ima oko polovinu te količine. Štangla čokolade od 30 gr ima nešto manje kofeina nego konzerva kole. Naravno, kofein, kao i ostali antiasmatični ksantini, nisu sasvim bezopasni. Kao što je svakom zavisniku od kafe poznato, kofein može da izazove nesanicu i uznemirenost. Međutim, antiasmatična jedinjenja u svom prirodnom stanju, izazivaju manje propratnih efekata od farmaceutskog teofilina. Prema jednom istarživanju, 81 % pedijatara izjavili su da su se roditelji brinuli zbog propratnih efekata lekova za astmu svoje dece, posebno zbog nemira i teškoća u koncentraciji koje su mnoga deca iskusila. Kod većih doza farmaceutski lekovi za astmu mogu, takođe da izazovuu glavobolju, nesanicu, preosetljivost, mučninu, loš apetit, bolove u stomaku, čak i iznenadne napade. U svakom slučaju, astma može da ugrozi život, treba uzimati farmaceutske lekove, a prirodne lekove koristiti ako dodatak lečenju

Kopriva

Kopriva je moćan antihistaminik i preporučuje se njeno korišćenje za polensku groznicu i astmu.

Anis i morač

Obe biljke sadrže supstance – krezol i alfa-pinen –  koje pomažu izbacivanje bronhijalnog sekreta. Mnoge druge biljke bogate alfa-pinenom takođe su efikasne za olakšavanje asmatičnih tegoba. Silaznim redom to su: seme peršuna, korijander, bobice kleke, kardamom, đumbir, mirođija, kozlac i hajdučka trava. Mogli biste  da smešate sasvim dobar čaj za astmu od bilo koje od ovih biljaka ili od nekoliko njih, naročito ukoliko dodate malo sladića.

Sladić

Čaj od sladića umiruje grlo i često se preporučuje za bol u grlu, kašalj i astmu. Sladić i njegovi ekstrati su bezopasni pri normalnoj upotrebi  i u umerenim količinama – do tri šolje dnevno. Ipak, dugoročni korišćenje ili unošenje preteranih količina mogu da itzazovu glavobolju, letargiju, zadržavanje natrijuma i vode u organizmu, preterani gubitak kalijuma i visok krvni pritisak. Ukoliko uporno koristite sladić za suzbijanje astme, izaberite deglicerinizovane ekstrate sladića, koji izazivaju manje propratnih tegoba.

Ginko

Ginko deluje tako što ometa faktor koji aktivira platelat, protein u krvi koji ima ulogu u pokretanju bronhospazma. Nažalost, aktivni sastojci ginka – ginkolidi – prisutni su u veoma niskoj koncentraciji u lišću ovog drveta.  Najbolji način da se koristi ova biljka jeste da se kupi ekstrat razmere 50:1. Možete da probate 60 do 240 mg standardizovanog ekstrata dnevno, ali nemojte prekoračiti tu količinu. U velikim količinama, ginko može da izazove dijareju, razdražljivost i uznemirenost.

Paradajz, južno voće i druga hrana koja sadrži vitamin C

Ustanovljeno je  da vitamin C – oko 1000 mg dnevno –pomaže u sprečavanju napada astme, bronhospazma, šištanja, infekcija disajnih organa, nazalnih kongestija, suznih očiju i drugih simptoma alergije, jer vitamin C sprečava oslobađanje histamina. Najbolje je uzimati što više biljaka koje u velikoj meri sadrže vitamin C – ne samo južno voće, paradajz već i slatka paprika i jagode. Takože mođete da uzimate i zamenu. Ipak, lepota konzumiranja južnog voća jeste u tome što pored vitamina C ono sadrži i flavonoide. To su supstance koje takođe blokiraju oslobađanje histamina i tako obuzdavaju simptome alergije i astme.

Vitamin B6

Uzimanjem većih doza vitamina B6, odrasli su smanjili učestalost i intenzitet napada astme a deci su smanjene doze antiasmatičnih lekova. Dnevna vrednost vitamina B6 je samo 2 mg, a neuobičajeno velike doze mogu da oštete nervni sistem. Ako odlučite da uzimate veće količine vitamina B6, najbolje je da se prethodno posavetujete sa svojim lekarom.

Buteyko tehnika disanja

Buteyko tehniku disanja je razvio ruski istraživač – Konstantin Pavlovič Buteyko. Sastoji se od vežbi plitkog disanja koje su osmišljene u cilju da ljudima sa astmom olakšaju disanje. Buteyko tehnika disanja bazira se na pretpostavci da podizanje nivoa ugljen dioksida u krvi kroz plitko disanje može pomoći ljudima koji boluju od astme. Veruje se da ugljien dioksid deluje na opuštanje glatkih mišića disajnih puteva .

Studija je uključila 60 ljudi sa astmom u ispitivanju efekata Buteyko tehnike disanja. Istraživači su ustanovili da ljudi koji su primenjivali tehnike disanja Buteyko imali manje izražene simptome astme. Takođe je smanjena I potreba za inhalacionom terapijom kod ljudi koji su primenjivali ovu tehniku disanja.

Obratite se svom lekaru pre početka bilo kakve nove terapije za astmu .

Omega – 3 masne kiseline

Veruje se da je jedan od primarnih odgovornih supstanci za nastanak inflamacije u organizmu, koja se unosi putem hrane  – arahidonska kiselina. Arahidonska kiselina se nalaze u određenim namirnicama , kao što je žumance, školjke i mesa. Redukovanjem ovih namirnica u ishrani veruje se da se smanjiuje upala i simptomi astme.

Arahidonska kiselina takođe može biti proizvedena u organizmu. Druga strategija za smanjenje nivoa arahidonske kiseline je da se poveća unos korisnih masti , kao što su EPA ( eikosapentanoična kiselina ) iz ribljeg ulja i GLA ( gama – linolenske kiseline ) iz boražine ili ulja noćurka .

Preparate sa Omega – 3 masnim kiselinama možete naći u apotekama I prodavnicama zdrave hrane. Omega – 3 masne kiseline stupiti u interakciju sa antikoagulantnom terapijom, kao što je varfarin i aspirin . Nuspojave mogu uključivati probavne smetnje i krvarenja . Kako bi ublažili neprijatan ukus ribljeg ulja, preparate treba uzeti neposredno pre obroka .

Voće i povrće

Studija koja je ispitivala dnevnik ishrane 68.535 žena, utvrdla je da žene koje su imale veći unos paradajza, šargarepe i lisnatog povrća7 imale nižu prevalence  astme .

Visoka potrošnja jabuka može zaštiti od astme .Dnevni unos voća i povrća u detinjstvu smanjuje rizik od astme . Studija University of Cambridge  otkrila je da su simptomi astme u odraslih  povezani sa niskim unos voća, vitamina C i mangana.

Bromelain

Bromelain se nalazi u ananasu. Veruje se da bromelain ima anti – upalna svojstva. U jednoj studiji istraživači na University of Connecticut utvrdili su da bromelain smanjuje upale respiratornog trakta u životinja sa alergijskim bolestima disajnih puteva. Bromelain ne smeju koristiti ljudi koji pate od alergija na ananas. Nuspojave mogu uključivati probavne tegobe i alergijske reakcije .

Boswellia

Biljka Boswellia , poznati indijski Ayurvedski terapeutik, preliminarnim studijama pokazalo je da inhibira formiranje leukotriena . Leukotrieni u plućima uzrokuju sužavanje disajnih puteva . Studija koja je ispitivala efekte ove biljke kod bolesnika sa astmom utvrdila je da je kod 70 posto ljudi stanje  poboljšano – smanjeni su simptomi, otežano disanje, broj napada  i laboratorijske analize su poboljšane .

Uzima se najviše  osam do 12 nedelja , osim ako nije drugačije preporučeno od strane kvalifikovanog poznavaoca zdravstvene prakse .

Nuspojave mogu uključivati probavne smetnje, mučnine, želudačni refluks ili proliv .

Redukcija telesne mase

Brojne studije su pokazale da je gojaznost faktor rizika za astmu.

Prirodno resenje za astmu je PRIMED 2 DISI LAKO. Ovaj prirodni preparat je napravljen na bazi kristalizovanog lipovog meda i prirodnog kalcijuma i moze Vam pomoci da uspesno otklonite simptome astme. Ovaj prirodni preparat sadrzi mnostvo korisnih materija koje stimulisu rad disajnih organa. Njegovu osnovnu komponentu čini lipov med koji je najkvalitetniji monoflorni med. Zbog svojih osobenosti ima blagotvoran uticaj kod prehlade, kijavice, upale disajnih I probavnih organa, pomaže pri iskašljavanju, olakšava izbacivanje sekreta iz nosa I grla, ima izraženo antibakterijsko dejstvo I kao takav predstavlja idealnu komponentu ovog preparata. Njegovo dejstvo upotpunjuje kalcijum iz prirodnih izvora, koji se lako apsorbuje zbog prisustva čistog, prirodnog meda I čija je iskoristljivost u organizmu velika, jer brzo dospeva do disajnih puteva, pročišćava ih I čini otpornijim na alergene iz vazduha.

Primed 2 diši lako uspešno otklanja simptome astme, bronhitisa, alergijskog rinitisa, sinusitisa i pušačkog kašlja.

Primed 2 diši lako smanjuje osetljivost na alergene, deluje bronhodilatatorno i pomaže regeneraciju sluzokože disajnih puteva.

Umiruje kašalj I ublažava iritaciju sluzokože disajnih puteva

Podstiče razvodnjavanje guste bronhijalne sekrecije. Njegovi aktivni sastojci izazivaju širenje vazdušnih kanala, a samim tim omogućavaju lakše iskašljavanje nakupljenog sekreta. Pored toga, Primed 2 ublažava gušenja i proređuje asmatične napade I čini ih slabijim po intenzitetu.

Potpuno je prirodan I može da se koristi kao dodatak standardnoj terapiji astme. Uzima se jedna do dve kafene kasicice dnevno, u zavisnosti od tezine tegoba, pola sata pre ili dva sata nakon obroka. Kontaindikacija je alergija na med i pcelinje proizvode I primena u trudnoći. Treba biti oprezan i pri primeni kod dece mladje od tri godine zbog moguce alergije na med.

primed2dišilako

Noćna astma

noćna astma

Noćna astma je oblik astme u kome se simptomi bolesti javljaju tokom noći. Simptomi astme remete kvalitet sna I utiču na koncentraciju I budnost tokom dana.

Studije su pokazale da oko 74 % astmatičara ima noćne napade astme najmanje jednom nedeljno , a čak 64 % mogu imati noćnu astmu 3 ili više puta nedeljno..

Astmatičari mogu ignorisati noćne simptome, koji su zapravo znak loše kontrole astme. Važno je prepoznati te noćne simptome kao slabu kontrolu , jer  značajan procenat  fatalne astme u odraslih i dece i iznenadne smrti nastaje između ponoći i 8:00.

Zbog čega nastaje noćna astma?

Iako je tačan uzrok javljanja nepoznat, noćna astma može biti povezana sa:

Smanjen nivo azot oksida: Zbog azot oksid je moćan bronhodilatatora , smanjen nivo bi mogao objasniti pojavu noćnih simptoma .

Smanjena aktivnost beta – 2 receptora: I broj i funkciju beta 2 receptora  koji su odgovorni za  širenje disajnih puteva opada između 16:00-04:00.

Smanjenje steroidih receptora : Slično Beta 2 receptorima, i broj i funkcija steroidnih receptora , odgovornih za smanjenje upale , pada tokom noći. Ovaj pad može biti odgovoran za povećanje upale zbog smanjenog odgovora na steroide stvorene u organizmu ili steroide koji se koriste u terapiji .

Smanjena funkcija hipofize: Smanjen nivo kortizola, koji je pod kontrolom hipofize, može izazvati noćne napade astme.

Melatonin : Ustanovljeno je da pacijenti sa noćnom astmom imaju nizak nivo melatonina u odnosu na bolesnike bez simptoma noćne astme .

Primed 2 diši lako smanjuje osetljivost na alergene, deluje bronhodilatatorno i pomaže regeneraciju sluzokože disajnih puteva.

Umiruje kašalj I ublažava iritaciju sluzokože disajnih puteva.

Podstiče razvodnjavanje guste bronhijalne sekrecije. Njegovi aktivni sastojci izazivaju širenje vazdušnih kanala, a samim tim omogućavaju lakše iskašljavanje nakupljenog sekreta. Pored toga, Primed 2 ublažava gušenja i proređuje asmatične napade I čini ih slabijim po intenzitetu.

Primed 2 je potpuno  prirodan I može da se koristi kao dodatak standardnoj terapiji . Uzima se jedna do dve kafene kasicice dnevno, u zavisnosti od tezine tegoba, pola sata pre ili dva sata nakon obroka. Kontaindikacija je alergija na med i pcelinje proizvode I primena u trudnoći. Treba biti oprezan i pri primeni kod dece mladje od tri godine zbog moguce alergije na med.

primed2dišilako