cink

Nedostatak cinka i astma

Cink je antioksidans koji ima antiinflamatorna svojstva  I moguću ulogu u patofiziologiji astme. Niski nivoi cinka povezani su sa povećanom aktivacijom mast ćelija, bazofila i B – limfocita. Ove ćelije su deo imunog sistema i patofiziologije astme. Povećana aktivnost ovih ćelija imunog sistema povezana je… Read More »Nedostatak cinka i astma